Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Zmeny v 2. pilieri prinesú vyššie úspory

Viliam Stankay, moderátor: „Analytici ministerstva
financií z útvaru Hodnoty za peniaze navrhli opatrenia, ktoré by mali zmeniť
sporenie v druhom a treťom pilieri. Sporitelia na Slovensku majú z dôchodkových
úspor takmer najnižšie výnosy spomedzi štátov OECD. Až osemdesiatpäť percent
sporiteľov má peniaze v garantovaných fondoch, ktoré majú nižšie zhodnotenie a
len pätnásť percent v akciových, ktoré síce s určitým rizikom dokážu zarobiť
viac. Navrhované zmeny analytikov ministerstvu práce síce hneď peniaze
neušetria, no budúci dôchodcovia by si mali viac nasporiť. Ďalšie vlády by tak
mali menej starostí s udržateľnosťou dôchodkového systému.“


Rita Fleischmanová, redaktorka: „Väčšina sporiteľov v
druhom, ale aj v treťom pilieri si na dôchodok nasporí menej ako by mohli.
Nechávajú totiž svoje úspory v bezpečných garantovaných fondoch s nižšími
výnosmi. Analytici ministerstva financií tvrdia, že ak by sa napríklad v treťom
pilieri, teda doplnkových dôchodkových sporiteľniach zvýšili výnosy len o jeden
percentuálny bod, mesačný dôchodok sporiteľov by sa mohol zvýšiť až o štvrtinu.
Preto prišli s niekoľkými opatreniami, ktoré by mali zefektívniť sporenie na
dôchodok.“

Útvar hodnoty za peniaze, Ministerstvo financií SR:
„Navrhujeme napríklad povinné zosúladenie investičnej stratégie aktuálnych
sporiteľov s časovým horizontom ich sporenia, vrátane presunu mladých
sporiteľov do akciových fondov.“

Rita Fleischmanová: „Inými slovami mal by vzniknúť návod
pre sporiteľov ako si rozložiť úspory podľa veku. Odborník to považuje za dobrý
krok.“

 

Miroslav Kotov, manažér portfólia, Allianz – Slovenská
DSS: „Sporitelia volajú a pýtajú sa, mám štyridsať rokov, som v druhom pilieri
už desať rokov a koľko percent svojich úspor mám mať v akciovom fonde a koľko
percent mám mať v dlhopisovom garantovanom fonde. To znamená, že mnoho ľudí
tápe a nevie sa rozhodnúť, aký pomer je pre nich vhodný.“

Rita Fleischmanová: „Až osemdesiatpäť percent sporiteľov
v druhom pilieri má svoje peniaze v garantovaných dlhopisových fondoch. Pred
piatimi rokmi zákon prikázal dôchodkovým správcovským spoločnostiam tam
presunúť všetkých sporiteľov. Ak niekto chce mať úspory v akciových či
indexových fondoch, musí o to požiadať. V súčasnosti je tam len približne
pätnásť percent sporiteľov.“


Miroslav Kotov: „Pokiaľ sa tie akciové trhy budú vyvíjať
tak, ako sa vyvíjali v priemere v minulosti, tak platí tá jednoduchá poučka, že
v dlhodobom horizonte investovanie do akcií je tou najvýhodnejšou stratégiou.
Na druhej strane toto predpokladá, že sporitelia v tých akciových fondoch
zostanú aj v časoch, kedy tie akciové fondy budú klesať.“

Rita Fleischmanová: „Ekonóm Vladimír Baláž nevidí v snahe
Slovákov mať svoje úspory v bezpečí nič výnimočné.“

Vladimír Baláž, ekonóm, Prognostický ústav Sav: „Ľudia
veľmi neradi robia rozhodnutia, ktoré majú závažné dôsledky, a o ktorých nie sú
si istí či prinesú dobré výsledky.“


Rita Fleischmanová: „Zmeny v dôchodkovom sporení by sa
mali prejaviť až po niekoľkých rokoch.“

Jozef Mihál, poslanec NR SR (nezaradený): „To
ministerstvu dnes neušetrí žiadne peniaze, ale zvýši to nasporenú sumu pre
budúcich dôchodcov. Čiže budúce vlády budú mať menej starostí s vyplácaním
dôchodkov pre dnešnú strednú a mladšiu generáciu.“

Rita Fleischmanová: „V druhom pilieri si v súčasnosti
sporí takmer jeden milión štyristotisíc sporiteľov. V treťom pilieri necelých
osemstotisíc.“Dátum vydania: 31.07.2017

Zdroj: STV 1

Autor: Rita Fleischmanová

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.