Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Ľudia nevedia, ako sporiť

Na fakt, že ľudia sa o súkromné sporenie až tak nestarajú
a možno ani nerozumejú jeho výhodám, upozorňujú odborníci už dlho.

BRATISLAVA. O svoj budúci dôchodok sa mladí, ktorí práve
skončili školu a začínajú pracovať, až tak nezaujímajú. Na svoj dôchodok si
sporia prevažne v prvom pilieri, teda odvádzajú len povinné odvody do Sociálnej
poisťovne. Máloktorí mladí ľudia sa rozhodnú „poistiť sa“, aby dostali aj
dôchodok z iného zdroja ako len od štátu.

Napríklad, zapojiť sa do druhého piliera sa do konca roka
2015 rozhodlo len 30 percent ľudí, ktorí vstupujú na trh práce, teda začínajú
prvýkrát pracovať. Vyplýva to z analýzy, ktorú zverejnil Inštitút finančnej
politiky pri ministerstve financií.

Informačnú kampaň nechystajú

Sporenie v druhom pilieri je na Slovensku od roku 2008
dobrovoľné. Výnimkou bol len rok 2012, keď štát na pár mesiacov zmenil zákon a
v podstate mladým prikázal, aby si začali na penziu sporiť aj súkromne. „V
období, keď bol vstup dobrovoľný, zo sto ľudí, ktorí vstúpili na trh práce,
vstúpilo do druhého piliera v prvom kalendárnom roku priemerne 7,2 ľudí. Do
konca nasledujúceho kalendárneho roka vstúpilo do druhého piliera ďalších 7,2 z
nich,“ objasňuje Tomáš Rizman, autor analýzy IFP.

Analytik INESS Radovan Ďurana tvrdí, že pod nízky vstup
mladých do druhého piliera sa podpisuje najmä nevedomosť a nezáujem. „Keď má
človek 23 rokov a začína pracovať, tak má pocit, že vek 65 rokov nie je ani
možný. Je to vek za hranicou jeho súčasných potrieb,“ vysvetľuje Ďurana.
Problém je podľa neho aj v tom, že odvody do Sociálnej poisťovne za zamestnanca
odvádza zamestnávateľ a človek často (ak neštuduje výplatnú pásku) ani nevie,
koľko štátu vlastne odvádza. Keby sa o to musel starať zamestnanec sám, dostal
by sa k otázke, či si chce sporiť v druhom pilieri jednoduchšie, hovorí Ďurana.

Na fakt, že ľudia sa o súkromné sporenie až tak nestarajú
a možno ani nerozumejú jeho výhodám, upozorňujú odborníci už dlho. Tvrdia, že
štát by sa mal konečne postaviť a povedať ľuďom, že nás v budúcnosti čaká veľký
problém s dôchodkami, a odporučiť im, kde si majú sporiť. Štát sa na takúto
kampaň ale nechystá. „Môžem sa riaditeľa Sociálnej poisťovne spýtať, ako vieme
zvýšiť informovanosť ľudí. Ale to je asi tak všetko, čo k tomu môžem povedať,“
povedal začiatkom roka štátny tajomník ministerstva práce Ivan Švejna.

Na komerčnú kampaň ministerstvo nemá vyčlenené peniaze,
dopĺňa Švejnu hovorca ministerstva práce Michal Stuška s tým, že kampaň by mala
byť podľa rezortu doménou DSS-iek.

V súčasnosti na Slovensku funguje trojpilierový
dôchodkový systém, no povedomie o ňom je nízke a ľudia nevedia, ako si majú
sporiť. Takmer 83 percent ľudí si sporí v druhom pilieri v dlhopisových
garantovaných fondoch, ktoré z dlhodobého hľadiska neprinášajú veľké zhodnotenie
ako rizikovejšie akciové či indexové fondy. Vlani zarobili v priemere 1,77
percenta, kým indexové fondy až 9,34 percenta.


Skôr lepšie zarábajúci a vysokoškoláci


Aj z analýzy IFP vyplýva, že pravdepodobnosť vstupu
rastie aj s úrovňou dosiahnutého vzdelania, pričom ľudia s vyšším vzdelaním
majú až o 13,5 percentuálneho bodu vyššiu pravdepodobnosť vstupu do druhého
piliera ako ľudia bez vysokej školy. Faktorom vstupu do druhého piliera je aj
príjem. V druhom pilieri sú najmä nadpriemerne zarábajúci zamestnanci.
Priemerná mzda sporiteľa v druhom pilieri v roku 2015 bola o 28 percent vyššia
ako mzda človeka, ktorý v druhom pilieri nesporil.
Druhý pilier ako istý druh „privyrobenia si na dôchodok“
pritom odborníci odporúčajú všetkým mladým, ktorí vstupujú na trh práce.
Dôchodok zo Sociálnej poisťovne sa podľa nich v pomere k
priemernej mzde v hospodárstve bude totiž znižovať.

Dôvodom je rastúci počet dôchodcov a klesajúci počet
ľudí, ktorí na nich pracujú. „Odvody do druhého piliera sa ale budú zhodnocovať
bez ohľadu na situáciu na Slovensku,“ hovorí Ďurana.


MICHAELA KUŠNÍROVÁ

Aké sú priemerné dôchodky

Priemerný starobný dôchodok na Slovensku ku koncu mája
predstavoval 427,12 eura. Poberalo i ho takmer 1,04 milióna osôb. l Predčasný
starobný dôchodok, dosahoval v priemere mesačne 407,18 eura, poberalo ho 21 200
penzistov.
Priemerný invalidný dôchodok pre osoby s mierou
postihnutia do 70 % bol 200,63 eura. Pre ľudí s mierou postihnutia nad 70 % bol
vo výške 360,74 eura. Invalidné dôchodky u nás poberá 238 300 občanov.

Vdovské dôchodky dosahovali v priemere 250,38 eura.

Priemerná výška sirotských dôchodkov bola 130,63 eura.
(Údaje sú z mája 2017)Dátum vydania: 21.08.2017

Zdroj: Regionálne MY noviny / ECHO

Autor: Michaela Kušnírová, TASR

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.