Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Dôchodok sa zdá mladým vzdialený

Mladí ľudia sa o sporenie na dôchodok začnú zaujímať, až
keď sa si založia rodinu. Tým však strácajú niekedy aj desať rokov sporenia.


BRATISLAVA. Uplynulý školský rok priniesol takmer 56-
tisíc absolventov vysokých škôl, z toho už vyše 35-tisíc nastúpilo do práce.
Stredoškolákov absolvovalo vyše 55-tisíc. Vstupom na trh
práce uzatvoria mladí ľudia svoj najdlhší vzťah v živote - vzťah s dôchodkovým
systémom.

„Mladí ľudia po vstupe na trh práce prirodzene riešia iné
problémy, ako je dôchodok. Neuvedomujú si však, že sa náš dôchodkový systém
zmenil a už dávno neplatí, že o dôchodok sa treba zaujímať pár rokov pred
odchodom z trhu práce,“ upozorňuje Ján Šebo, výskumný pracovník Ekonomickej
fakulty UMB v Banskej Bystrici.


Dôchodkové sporenie


Slovenský dôchodkový systém je však už modernejší, a
práve preto vyžaduje, aby si mladý človek okamžite pri vstupe na trh práce
nastavil svoje dôchodkové sporenie.
Znamená to aj vstúpiť do druhého piliera a zvoliť si
agresívnu sporivú stratégiu, ktorá má potenciál priniesť mu adekvátny dôchodok.

Do druhého piliera môžu vstúpiť ľudia do 35 rokov, avšak
potom si už sporia na svojom osobnom dôchodkovom účte povinne.


Od zavedenia dobrovoľného vstupu do 2. piliera v roku
2008 vstúpilo do tohto systému iba 30 percent mladých ľudí prichádzajúcich na
trh práce. Prvý a druhý pilier tvoria spolu základný systém dôchodkového
zabezpečenia na Slovensku.

Faktom je, že mladí ľudia sa o sporenie na dôchodok začnú
zaujímať, až keď sa im narodí dieťa alebo si založia rodinu. Tým však strácajú
niekedy aj desať rokov sporenia.

„Odloženie sporenia o jeden rok znamená zníženie budúceho
dôchodku o tri percentá,“ varuje Šebo. Vzhľadom na negatívny demografický vývoj
sa sporenie na dôchodok stáva nevyhnutnosťou.


Čas sú peniaze

Starobné dôchodkové sporenie je dlhodobé a viac ako pri iných finančných produktoch platí, že čas sú peniaze. Efekt zloženého úročenia a tzv. úrok z úroku spôsobia, že pri odchode do dôchodku má sporiteľ za celé obdobie sporenia na úrokoch nasporený niekoľkonásobok v porovnaní s celkovou sumou vložených príspevkov.

„Ak vstúpi 18-ročný mladík do 2. piliera a jeho úspory sa
zhodnotia 5 percent p.a., pri odchode do dôchodku bude mať akumulovaný objem
úrokov v sume vyše štvornásobku zaplatených príspevkov. Táto suma je priamo
úmerná výške zhodnotenia vo fonde, čo jednoznačne nabáda na využitie potenciálu
negarantovaných dôchodkových fondov.

Preto odporúčame všetkým mladým, aby vstúpili do druhého
piliera čo najskôr a sporili si v negarantovaných dôchodkových fondoch,“ radí
Marián Kopecký, predseda Predstavenstva Allianz SDSS.

Odloženie sporenia o jeden rok znamená zníženie budúceho
dôchodku o tri percentá.Dátum vydania: 21.08.2017

Zdroj: Regionálne MY noviny / Trenčianske noviny

Autor: TASR

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.