Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Tisíce nových sporiteľov v druhom pilieri

Jaroslav Zápala, moderátor: „Zdá sa, že Slováci sa prestávajú spoliehať na štát. Počet nových sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri zrazu výraznejšie stúpa. O svoje budúce dôchodky sa začali zaujímať najmä mladí ľudia.“

Andrea Mačošková, redaktorka: „Druhý pilier ako téma postupne chladla, no teraz akoby sa karta otočila. Za prvý polrok 2017 vstúpilo do druhého piliera 24 tisíc nových sporiteľov, o takmer 67 % viac ako v rovnakom období minulého roka. Za väčším počtom nových sporiteľov v druhom pilieri je podľa odborníkov teraz najmä nová vlna mladých ľudí, ktorí sa postupne dostávajú na pracovný trh.“

Marián Kopecký, predseda Asociácie dôchodkových správcovských spoločností: „Doposiaľ nereflektovali na existenciu druhého piliera. Vidím v tom aj prínos komunikačných informačných kampaní DSSiek a samozrejme aj obavy ľudí o to, ako bude vyzerať ich dôchodok vyslovene a výhradne financovaný zo štátu.“

Andrea Mačošková: „V druhom pilieri si tak sporí už takmer 1,5 milióna Slovákov, ktorých úspory presahujú 7 miliárd eur.“

Marián Kopecký: „Netreba od neho očakávať neviem aké vysoké dôchodky, že keď budem v druhom pilieri, tak si budem kupovať na dôchodok neviem aké dovolenky, neviem aké autá. Treba ho vnímať ako základný systém toho dôchodkového zabezpečenia, ktorý v zásade len vykrýva tú dieru, ktorá príde v budúcnosti z titulu toho, že ten prvý pilier je vystavený tomu demografickému riziku.“

Andrea Mačošková: „Ne generáciu Husákových detí narodených v 70.-tych či 80. rokoch, ktorí prídu o možno viac ako 20 rokov do dôchodku, nebude mať kto robiť a štát musí zvažovať, z čoho budú žiť ľudia na penzii.“

(začiatok ankety)

Opýtaný: „Sporím si do druhého piliera už asi zhruba 7 rokov. Myslím si, že to má nejakú tú perspektívu, aj keď sa do toho po finančnej stránke moc nerozumiem.“

Opýtaná: „Myslím, že cez zamestnávateľa si sporím. Potom hádam niečo budem mať, keď raz pôjdem na ten dôchodok. Takže všetko dobré, čo sa usporiť, tak prečo nie?“

(koniec ankety)

Andrea Mačošková: „Nie každému sa ale druhý pilier oplatí. Na to, aby ste pri dôchodku nezaplakali treba sporiť dlhšie. Napríklad človek, ktorý má 35 rokov a v priemere už 10 rokov zarába tisícku, bude pri odchode do dôchodku v roku 2044 poberať okolo 700 eur. Ak by si sporil aj v druhom pilieri a zhodnocoval svoje úspory v úspešnom fonde, dôchodok by si mohol navýšiť aj o viac ako tri stovky.“

Aký by bol váš dôchodok

Vek 35 rokov

Hrubý príjem 1000 eur

Dĺžka sporenia v 2. pilieri 10 rokov

                    
Dôchodok 1. pilier715 eur
Dôchodok 2. pilier715 eur + 300 eur

Michal Wilhelm, analytik pre Fincentrum: „Keďže nevieme aký dôchodok bude z prvého, respektíve druhého piliera o jeden rok, nieto ešte o 30 rokov, je tu určite potrebné rozmýšľať nad ďalším zdrojom príjmu.“

Andrea Mačošková: „A myslieť na to, v akých fondoch sa vám peniaze zhodnocujú.“

Michal Wilhelm: „Stále platí, že až 80 % súčasných sporiteľov je v nesprávnom fonde. Svoj budúci dôchodok v rámci druhého piliera si tým pádom znižujú.“

Andrea Mačošková: „Andrea Mačošková, televízia Markíza.“

Dátum vydania: 08.10.2017

Zdroj: TV Markíza, Televízne noviny

Autor: Andrea Mačošková

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.