Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Budeme pracovať o 6 rokov viac?

Ján Mečiar, moderátor: „No, slovenskí dôchodcovia sú síce možno prekvapení, ale mladých ľudí zase prekvapí, že na svoj dôchodok budú zrejme musieť robiť minimálne o šesť rokov dlhšie.“

Dana Strculová, moderátorka: „Podľa odhadov Organizácie pre hospodársku spoluprácu budeme musieť pracovať takmer najdlhšie v Európe. Pre dnešných dvadsaťročných ľudí sa zrejme vek odchodu do dôchodku posunie až na šesťdesiatosem rokov, čím sme sa dostali na piate miesto.“

Ján Mečiar: „Dlhšie budú pracovať už len vo Veľkej Británii, Taliansku, Nórsku a Dánsku. Tam to však hraničí takmer s extrémom.“

Dana Strculová: „OECD predpokladá, že kvôli udržateľnosti dôchodkového systému tam budú musieť ľudia denne dochádzať do práce ešte ako sedemdesiatštyriroční. Je to vôbec reálne?“

Ján Mečiar: „Budú ešte v takomto veku schopní vykonávať svoju profesiu?“

Dana Strculová: „Opäť sme sa pýtali analytika Radovana Ďuranu.“

Radovan Ďurana, analytik INESS: „Tiež si tam samozrejme kladú tieto otázky. Nemali by sme sa na to pozerať očami minulosti, ale očami budúcnosti. Bude výrazne ubúdať fyzicky namáhavá práca. Ľudia po šesťdesiatke budú vedieť pracovať aj v tomto veku.“

Ján Mečiar: „Dôchodkový systém je vlastne iba hra s číslami a s tým, kto a koľko do jeho udržateľnosti vloží.“

Dana Strculová: „Ak štát nechce, aby ľudia platili príliš veľa na odvodoch, no dôchodcom nechce uberať, príjem do systému zabezpečí iba tak, že posunie odchod do dôchodku. Vďaka tomu teda získa na niekoľko rokov viac prispievateľov, no a zároveň menej dôchodcov, ktorým treba dávku vyplácať.“

Ján Mečiar: „Spoliehať by sme sa však podľa Ďuranu mali radšej sami na seba. Dôchodok je totiž vec, ktorá nikdy nie je stopercentne istá.“

Radovan Ďurana: „Dôchodkový systém je najzložitejšia a najdlhšia zmluva, ktorú človek kedy uzatvorí. Keď dvadsaťročný človek vstupuje na trh práce, tak vlastne podpisuje zmluvu alebo dohodu, ktorá má trvať šesťdesiat rokov, pretože ešte štyridsať rokov bude pracovať a povedzme dvadsať rokov poberať ten samotný dôchodok. Naša schopnosť predvídať situáciu za šesťdesiat rokov je veľmi malá. Preto takéto jednoduché spoliehanie sa na túto zmluvu podľa mňa nestačí a človek skutočne by mal sporiť ešte nejakým iným spôsobom a snažiť sa zabezpečiť aj bez toho, že či tento prvý pilier alebo druhý pilier prežije a v akej podobe prežije.“

Ján Mečiar: „No a tak sa opäť dostávame k múdrosti, ktorú nás učili už prastaré matere pri čítaní rozprávky o troch grošoch.“

Dana Strculová: „Presne tak. Prvý groš už dnes vraciame našim rodičom - odvody do Sociálnej poisťovne tvoria asi dvadsaťpäť percent ceny práce každého zamestnanca. Z druhého groša by sme mali žiť, teda splácať bývanie, variť, obliekať a vzdelávať naše deti. No a ten tretí by sme si mali odložiť na horšie časy a samozrejme na dôchodok.“

Radovan Ďurana: „Ani dnes, ani v budúcnosti štátny, a či už je to prvý alebo druhý pilier, nebude predstavovať žiadny luxus. Kto si praje dôchodok na slušnej úrovni, si musí začať sporiť. A tu platí, že čím skôr, tým lepšie. A hlavne by mal sporiť aktívne, starať sa o svoje úspory, nie ako je to dnes, keď napríklad v druhom pilieri vláda presunula deväťdesiat percent sporiteľov alebo veľkú časť sporiteľov do dlhopisových fondov, ktoré teraz nezarábajú. Kto sa aktívne o svoje úspory nestará, tak ten si ani nestihne dostatočne veľa našetriť.“

Dana Strculová: „Ak chcete vedieť, v ktorých krajinách budú ľudia pracovať najkratšie, kompletný rebríček OECD nájdete na spravodajskom webe televízie JOJ Noviny.sk.“

Dátum vydania: 07.12.2017

Zdroj: JOJ, Prvé noviny

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.