Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Hodnota majetku v dôchodkových fondoch spravovaných Allianz SDSS prekročila 2,5 miliardy eur

Suma 2 503 290 236,65* eura predstavuje hodnotu majetku budúcich dôchodcov sporiacich si v  dôchodkových fondoch spravovaných spoločnosťou Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s. (Allianz SDSS). Tento objem zároveň predstavuje 31,79 percenta úspor* v druhom pilieri na Slovensku.

Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s., je na Slovensku dlhodobo najväčším správcom dôchodkových úspor a spravuje dva dôchodkové fondy. Hodnota majetku dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu GARANT je 2 059 198 354,49 €, ročná výkonnosť 0,45 % p. a. Akciový negarantovaný dôchodkový fond PROGRES spravuje majetok v hodnote 434 772 454,39 € s ročnou výkonnosťou 4,98 % p. a.** Rozdiel v ročnej výkonnosti tak predstavuje približne 4,5 percentuálneho bodu v prospech PROGRESU.

Fond GARANT takto zhodnocoval prostriedky sporiteľov ku koncu mája s najvyššou ročnou výkonnosťou v porovnaní so všetkými piatimi garantovanými fondmi konkurenčných dôchodkových správcovských spoločností.

Rozloženie úspor vo fondoch v pomere 82 : 18 je stále v prospech garantovaného dôchodkového fondu. Fond GARANT je určený najmä konzervatívnym sporiteľom, ktorí majú blízko k dôchodkovému veku.

Fond PROGRES je určený sporiteľom, ktorí sú pre dosiahnutie nadpriemerných výnosov ochotní niesť aj vyššie riziko. V roku 2016 zhodnotil tento akciový fond prostriedky o osem percentuálnych bodov lepšie ako dlhopisový fond, v roku 2017 to bolo o cca 6 a pol percentuálneho bodu viac.

Priemerný vek sporiteľa v Allianz SDSS je 40 rokov. Väčšina sporiteľov by preto mala zvážiť, či aspoň časť úspor neumiestniť do akciového fondu a následne svoje rozhodnutie nemeniť ani napriek prípadným dočasným výkyvom. Z dlhodobého pohľadu má práve akciový fond potenciál vyššieho zhodnotenia.

Kontakt pre médiá: Miroslav Suchý, +421 2 57 10 68 34,

* objem úspor v druhom pilieri k 28. 5. 2018 je 7 875 685 218,35 eura

** hodnoty zhodnotenia k 31. 5. 2018 vrátane poplatkov a bez zohľadnenia inflácie

Dátum vydania: 05.06.2018

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.