Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Objem majetku v druhom pilieri dosiahol 8,04 miliardy eur

Spomedzi negarantovaných fondov mali sporitelia najviac zdrojov uložených v akciových fondoch.

Bratislava 22. augusta (TASR) - V druhom dôchodkovom pilieri majú sporitelia uložených 8,04 miliardy eur. Vyplýva to z najnovších údajov zverejnených Asociáciou dôchodkových správcovských spoločností k 17. augustu tohto roka. V garantovaných dlhopisových fondoch objem prostriedkov dosiahol 6,17 miliardy eur. V negarantovaných fondoch objem majetku predstavoval 1,86 miliardy eur. Spomedzi negarantovaných fondov mali sporitelia najviac zdrojov uložených v akciových fondoch, kde dôchodkové správcovské spoločnosti spravovali 996,1 milióna eur. V indexových fondoch spravovali spoločnosti 787,6 milióna eur. V zmiešaných fondoch sa nachádzalo 81,2 milióna eur.

Dátum vydania: 22.09.2018

Zdroj: teraz.sk

Autor: TASR

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.