Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Sporitelia majú v druhom pilieri vyše 8,06 mld. eur

Čistá hodnota majetku sporiteľov sa oproti 24. augustu zvýšila o 28,3 mil. eur.

Sporitelia v druhom dôchodkovom pilieri mali k 31. augustu tohto roka na svojich účtoch vyše 8,06 mld. eur. Čistá hodnota majetku sporiteľov sa oproti 24. augustu zvýšila o 28,3 mil. eur. V dlhopisových fondoch objem prostriedkov stúpol o 14,9 mil. eur na vyše 6,18 mld. eur. V akciových fondoch dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) evidovali 1 mld. eur, čo znamenalo nárast o 5 mil. eur. V indexových fondoch DSS spravovali 794,5 mil. eur, čím hodnota majetku v týchto fondoch išla nahor o 8,3 mil. eur. V zmiešaných fondoch bolo 81,7 mil. eur, čím sa objem majetku v týchto fondoch zvýšil o 0,16 mil. eur. Informovala o tom Asociácia dôchodkových správcovských spoločností.

V dlhopisových fondoch sa hodnota penzijných jednotiek zmenila od záporných 0,28 % po kladných 0,01 %. Hodnoty jednotiek v týchto fondoch boli v pásme od 0,041966 eura po 0,046712 eura. Hodnota dôchodkovej jednotky indexových fondov sa medzitýždenne zmenila od záporných 1,18 % po kladných 0,71 %. Dôchodkové jednotky v týchto fondoch dosahovali hodnoty od 0,054887 eura po 0,064735 eura.

V akciových fondoch sa hodnota dôchodkovej jednotky zmenila od záporných 0,18 % po kladných 0,40 %. Hodnota penzijnej jednotky v týchto fondoch dosahovala od 0,046230 eura po 0,054696 eura. V dvoch zmiešaných fondoch sa hodnota dôchodkovej jednotky znížila o 0,11 %, resp. o 0,20 %. V týchto fondoch predstavovala hodnota dôchodkových jednotiek 0,046118 eura, resp. 0,049696 eura.

Doplnkové dôchodkové spoločnosti spravovali k 31. augustu tohto roka vo svojich fondoch vyše 2,01 mld. eur. V príspevkových fondoch sa hodnota dôchodkových jednotiek v porovnaní s 24. augustom zmenila od záporných 0,22 % po kladných 0,33 %. V troch výplatných dôchodkových fondoch sa hodnota dôchodkovej jednotky znížila o 0,03 % až 0,10 %, v jednom fonde zostala na nezmenenej úrovni.

Dátum vydania: 04.09.2018

Zdroj: Banky.sk

Autor: SITA

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.