Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Zodpovednosť za budúce dôchodky berieme vážne

Trhový líder v správe dôchodkových úspor rozširuje spoluprácu s najinovatívnejšou digitálnou bankou na Slovensku, aby spoločne zjednodušili občanom prístup k atraktívnej forme dôchodkového sporenia.  

Tatra banka a Allianz – Slovenská DSS spolupracujú v oblasti depozitárskych služieb od roku 2004, keď vznikol na Slovensku druhý pilier. Teraz svoju štrnásťročnú úspešnú spoluprácu obohacujú o obchodnú činnosť.

V pobočkách Tatra banky majú odteraz klienti aj všetci ostatní záujemcovia možnosť uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s Allianz – Slovenskou DSS. Ľudia takto môžu vstúpiť do druhého piliera, prípadne, ak si v ňom už sporia, majú možnosť zvážiť prestup k trhovému lídrovi. Vstup do druhého piliera je dobrovoľný a na základe zákona možný do veku 35 rokov.

Cieľom je v časoch prehlbujúcej sa demografickej krízy na Slovensku ponúkať občanom atraktívnu formu sporenia si na dôchodok, a to nielen doplnkový.

„Sporenie na dôchodok je v Tatra banke jednou z kľúčových oblastí, ktoré s klientom riešime. Vďaka rozšíreniu spolupráce s Allianz – Slovenskou DSS vieme klientovi ponúknuť komplexné portfólio produktov, ktoré mu zabezpečia dôchodok na úrovni,“ vyjadril sa Peter Augustín, riaditeľ odboru Capital Markets Tatra banky.

Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s., je členom skupiny Allianz. Spoločnosť je dlhodobo najväčším správcom dôchodkových úspor na Slovensku. K 30. 9. 2018 spravovala majetok sporiteľov v celkovej hodnote prevyšujúcej 2,5 miliardy eur a počet jej sporiteľov presiahol 445-tisíc. Spoločnosť spravuje dva dôchodkové fondy, oba najväčšie svojho druhu na trhu – Garant dlhopisový garantovaný dôchodkový fond a Progres akciový negarantovaný dôchodkový fond.

www.asdss.sk    

Kontakt pre médiá:

Miroslav Suchý, Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s. 

+421 2 57 10 68 34,

Zuzana Žiaranová, Tatra banka

+421 2 59 19 15 57,    

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.