Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Zdajú sa nejakí rozhľadenejší

Počet nových sporiteľov rastie. Za rastúcimi číslami vidí Miroslav Kotov tri faktory, ale to najdôležitejšie je v ľuďoch

Zdajú sa nejakí rozhľadenejší

Za ostatné roky počet nových sporiteľov vstupujúcich do druhého piliera utešene rastie. Za rok 2016 ich bolo tesne nad 33-tisíc, v roku 2017 už 52-tisíc, v roku 2018 to narástlo na 65-tisíc. A za prvých osem mesiacov tohto roku už počet sporiteľov prekročil hranicu 50-tisíc. Druhý pilier má teda nábeh na ďalší úspešný rok.

A nás teší, že aj pre nových sporiteľov je v roku 2019 najčastejšia voľba naša spoločnosť. Každý štvrtý nový sporiteľ sa rozhodol, že sporiť na dôchodok si bude práve u nás. Ďakujeme za prejavenú dôveru!

Čo je za nárastom atraktivity druhého piliera?

Podľa nás tri faktory. Po prvé, mladí ľudia sú rozhľadení a uvedomujú si demografický problém. Tušia, že štát bude mať o niekoľko desaťročí problém postarať sa o ich dôchodky. Po druhé, druhý pilier prestal byť bojovým poľom politikov. Nik už nespochybňuje jeho význam a prínos, naopak, stal sa akceptovanou súčasťou základného dôchodkového zabezpečenia. Tretím faktorom je zrejme stabilita. Ak sa pravidlá sporenia každú chvíľu menia, zneisťuje to nielen potenciálnych sporiteľov, ale aj našich sprostredkovateľov, ktorí novým sporiteľom musia produkt vysvetliť. Pri stabilnom systéme tento problém odpadá.

Ak budeme pokračovať v nastolenom trende, tak veríme, že už čoskoro bude druhý pilier pre každého mladého človeka vstupujúceho na trh práce jeho automatickou voľbou.  

Miroslav Kotov, predseda Predstavenstva Allianz  –  Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.