Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Mladí ľudia by mali automaticky vstupovať do druhého piliera, radí dokument rezortu financií

V druhom pilieri by sa mala pre sporiteľov zaviesť predvolená sporiaca stratégia.

Mladí ľudia by do druhého dôchodkového piliera mali vstupovať automaticky s možnosťou výstupu. Počíta s tým dokument Moderné a úspešné Slovensko, ktorý zverejnilo Ministerstvo financií SR. Ide o tzv. zásobník reforiem pre plán obnovy. Novovstupujúci na trh práce budú mať možnosť v obmedzenom čase vystúpiť a zotrvať výlučne v prvom, priebežnom dôchodkovom pilieri, ktorý spravuje Sociálna poisťovňa. "Iný výstup z druhého nebude umožnený," uvádza sa v materiáli.

Legislatíva by mala podľa materiálu garantovať minimálnu príspevkovú sadzbu do sporivého piliera, čím by sa zabránilo znižovaniu úlohy druhého piliera v penzijnom systéme. V systéme starobného dôchodkového sporenia by sa mala pre sporiteľov zaviesť predvolená sporiaca stratégia. Tento krok podľa ministerstva financií prinesie efektívne rozloženie penzijných úspor v druhom pilieri medzi akcie a dlhopisy a má priniesť sporiteľom vyššie výnosy, pričom sa má zohľadňovať vek sporiteľa. Výkonnosť fondov v druhom pilieri sa má porovnávať s referenčnými indexmi, čo má umožniť transparentné porovnávanie výkonnosti fondov v kapitalizačnom pilieri voči zahraničiu.

Reformovať sa má aj výplatná fáza sporenia v druhom pilieri. "Zmena nastavenia výplatnej fázy obmedzí možnosť jednorazového výberu úspor a podporí sa dlhodobé poberanie dôchodku," uvádza sa v dokumente. Týmto opatrením sa má odstrániť riziko neadekvátneho dôchodku vo vyššom veku.

Ľudia by mali pravidelne dostávať výpis o očakávanej výške dôchodku, tzv. oranžovú obálku. Tento výpis poskytne ľuďom informáciu o očakávanej výške dôchodku zo všetkých troch dôchodkových pilierov, teda zo Sociálnej poisťovne, z druhého piliera, ako aj z tretieho, dobrovoľného doplnkového dôchodkového sporenia. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť má pravidelne vydávať hodnotiacu správu o dôchodkovom systéme.

Ústavný zákon o dôchodkovom systéme by mal parlament schváliť v decembri tohto roka. V decembri budúceho roka by mali poslanci NR SR schvaľovať novely zákonov, ktoré upravujú druhý a tretí penzijný pilier.

Reformu druhého piliera odporúča aj analýza Národnej banky Slovenska z júla tohto roka, ktorú vypracovali viceguvernér centrálnej banky Ľudovít Ódor a ekonóm Pavol Povala. Navrhovali zaviesť počiatočnú investičnú stratégiu pre nového sporiteľa, keď by si sporiteľ vyberal úvodnú stratégiu z limitovaného počtu alternatív. V analýze odporúčali tiež zaviesť automatický vstup mladých ľudí do sporivého piliera s možnosťou výstupu na niekoľkoročnom horizonte. Ódor a Povala preferujú presun súčasných sporiteľov do agresívnejších stratégií v závislosti od ich veku, pričom by mali možnosť požiadať o ponechanie v čisto dlhopisovom fonde.

Dátum vydania: 05.10.2020

Zdroj: Banky.sk

Autor: SITA

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.