Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Do druhého piliera majú mladí vstupovať automaticky

Do druhého piliera majú mladí vstupovať automaticky, penzie by sa mali zvyšovať aspoň o dôchodcovskú infláciu.
Takéto opatrenia obsahuje návrh ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme, ktorý rezort práce predkladá do medzirezortného pripomienkového konania.

Automatický vstup do druhého dôchodkového piliera pre mladých ľudí s možnosťou výstupu do dvoch rokov, minimálna príspevková sadzba do druhého piliera, či právo odísť do dôchodku po 40 odpracovaných rokoch. Takéto opatrenia obsahuje návrh ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme, ktorý rezort práce predkladá do medzirezortného pripomienkového konania. Na piatkovej tlačovej besede o tom informoval minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak. Návrh ústavného zákona má stáť na desiatich opatreniach, medzi ktoré má patriť aj právo na doživotné vyplácanie dôchodkov, či právo na valorizáciu penzií aspoň o tzv. dôchodcovskú infláciu.

Návrh ústavného zákona má dať tiež ľuďom istotu, že po odpracovaní 15 rokov budú mať garantovaný vek odchodu do dôchodku na základe tzv. automatu, teda podľa priemernej strednej dĺžky života. Do druhého penzijného piliera by mala podľa návrhu ústavného zákona smerovať aspoň štvrtina z dôchodkových odvodov. "Doteraz v tom bol chaos, kolísalo to hore-dole a nebola v tom istota a stabilita," upozornil Krajniak. Jednorazovo vyplatiť sumu penzijných úspor v druhom pilieri bude podľa neho možné len pri mimoriadne ťažkej životnej situácii alebo v prípade, ak osoba nasporila len minimálnu sumu. "Podrobnosti stanový zákon," povedal minister.

Penzie v prvom pilieri by sa mali valorizovať aspoň o dôchodcovskú infláciu. "Ak v spotrebnom koši tých výdavkov, ktoré sú ľudia nútení vynakladať, stúpnu ceny o nejaké percento, alikvótne musí stúpnuť aj dôchodok," tvrdí minister. Ústavný zákon by mal tiež zakotviť právo na mimoriadne zvýšenie dôchodku v čase, kedy sa Slovensku ekonomicky darí. Ďalším opatrením má byť garancia solidarity v rámci jednej generácie. "Tí, ktorí odvádzajú na dôchodok viac, budú solidárni s tými, ktorí odvádzajú na svoj dôchodok menej," povedal. Takáto solidarita pritom podľa Krajniaka existuje v prvom pilieri už v súčasnosti.

Zaviesť sa má tiež medzigeneračná solidarita vo forme rodičovského bonusu. Deti, ktoré prispievajú do dôchodkového systému, by mohli týmto krokom priamo prispievať na dôchodok svojim rodičom. "Jedna pätina z odvodov, ktoré idú na dôchodok, pôjdu prostredníctvom rodičovského bonusu priamo rodičom," uviedol minister. Obdobie starostlivosti o maloleté dieťa by tiež nemalo mať negatívny vplyv na výšku dôchodku jeho rodiča v porovnaní s osobami, ktoré sa o deti nestarali.

Garanciou odchodu do dôchodku po 40 odpracovaných rokoch chce umožniť skorší odchod do penzie napríklad opatrovateľkám, zdravotným sestrám, či ľuďom pracujúcim vo fabrikách. "Potrebujeme dať systému jasný rámec, je to pyramída postavená na istote, stabilite, solidarite, udržateľnosti, spravodlivosti a informovanosti," povedal minister práce. Návrh ústavného zákona má podľa neho stabilizovať dôchodkový systém na ďalších 20 rokov.

Štátny tajomník ministerstva práce a sociálnych vecí Boris Ažaltovič upozornil na to, že ústavný zákon má rozšíriť kompetencie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Tá bude každoročne spracovávať a predkladať do parlamentu správu o stave penzijného systému. Ak stav dôchodkového systému podľa RRZ nebude dobrý, nastúpia tzv. korekčné mechanizmy, aby sa systém znova dostal do finančnej rovnováhy. V prípade, že verejné financie a penzijný systém bude v dobrej finančnej kondícii, podľa Ažaltoviča nastúpi mimoriadna valorizácia penzií. Zaviesť sa majú aj pravidlá investovania v druhom pilieri. "Zhodnocovanie nasporených peňazí musí byť zabezpečené s cieľom dosiahnuť čo najvyšší dôchodok pre občana," povedal štátny tajomník. "Zákon stanoví pravidlá investovania, určovania investičných stratégií, na ktoré budú využívané medzinárodné benchmarky," dodal.

Dátum vydania: 13.11.2020

Zdroj: Banky.sk

Autor: SITA

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.