Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Kryptomeny v máji strhli na seba pozornosť

Trh s bitcoinom je neregulovaný a netransparentný s obrovskou volatilitou. Napriek tomu priťahuje čoraz väčší záujem.

Keďže dôchodkové fondy kryptomeny nakupovať nemôžu, v komentároch sa im venujeme len okrajovo. No májový vývoj si podrobnejší pohľad určite zaslúži.

Kryptomeny sú zaujímavým fenoménom dnešnej digitálnej doby. Ich vnútorná hodnota je nulová, na čo upozorňujú mnohí ekonómovia či centrálni bankári. Trh s bitcoinom je neregulovaný a netransparentný s obrovskou volatilitou. Napriek tomu priťahuje čoraz väčší záujem.

Pravidelný komentár Miroslava Kotova pre Hospodárske noviny.

Dátum vydania: 01.06.2021

Zdroj: HNonline.sk

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.