Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Pobočka Banská Bystrica

Regionálne pracovisko
Adresa:
Dolná 62
974 81 Banská Bystrica
Telefón: infolinka 0800 122 222, 048.4316201
Email:
Otváracie hodiny:
Pondelok 7:30 - 17:00
Utorok 7:30 - 17:00
Streda 7:30 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 17:00
Piatok 7:30 - 17:00

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.