Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Pobočka Bratislava - Twin City

Regionálne pracovisko
Adresa:
Karadžičova 2
811 09 Bratislava
Telefón: infolinka 0800 111 555
Email:
Otváracie hodiny:
Pondelok 8:00 - 17:00
Utorok 8:00 - 17:00
Streda 8:00 - 17:00
Štvrtok 8:00 - 17:00
Piatok 8:00 - 17:00

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.