Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Pobočka Čadca

Regionálne pracovisko
Adresa:
Matičné námestie 1427
022 01 Čadca
Telefón: infolinka 0800 122 222, 041.4304816
Email:
Otváracie hodiny:
Pondelok 7:30 - 15:30 (obedná prestávka 12:00 - 13:00)
Utorok 7:30 - 15:30 (obedná prestávka 12:00 - 13:00)
Streda 7:30 - 15:30 (obedná prestávka 12:00 - 13:00)
Štvrtok 7:30 - 15:30 (obedná prestávka 12:00 - 13:00)
Piatok 7:30 - 15:30 (obedná prestávka 12:00 - 13:00)

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.