Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Pobočka Dolný Kubín

Regionálne pracovisko
Adresa:
Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
Telefón: infolinka 0800 122 222, 043.5838122
Email:
Otváracie hodiny:
Pondelok 8:00 - 16:00 (obedná prest. 12:00 - 13:00)
Utorok 8:00 - 16:00 (obedná prest. 12:00 - 13:00)
Streda 8:00 - 16:00 (obedná prest. 12:00 - 13:00)
Štvrtok 8:00 - 16:00 (obedná prest. 12:00 - 13:00)
Piatok 8:00 - 16:00 (obedná prest. 12:00 - 13:00)

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.