Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Dvojpilierový dôchodkový systém

V prípade, že si sporíte v dvojpilierovom dôchodkovom systéme, Vaše zákonné odvody sa rozdelia do dvoch pilierov. Nestojí Vás to nič navyše. Podieľate sa tak na priebežnom dôchodkovom poistení v prvom pilieri a zároveň ste v kapitalizačnom, zásluhovom druhom pilieri. Váš dôchodok bude v starobe vyplácaný z dvoch nezávislých zdrojov. Úspory ste rozložili a tak ste znížili riziko.

 

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.