Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Kalkulačka?

Univerzálna odpoveď, čo bude v budúcnosti výhodnejšie, žiaľ neexistuje.

Výsledný dôchodok z oboch pilierov závisí od množstva faktorov, či už je to vývoj Vašej mzdy, inflácie, demografie, alebo kapitálových trhov. Je však isté, že prvý pilier sa zásadným zmenám nevyhne, otázka je len kedy a ako sa zmení.

Namiesto nepresných výpočtov v horizonte desaťročí Vám odporúčame zvážiť riziká a výhody jednopilierového a dvojpilierového dôchodkového systému.

 

 

 

 Porovnanie 1. a 2. Piliera (pdf)

Výhody sporenia si na osobnom dôchodkovom účte: http://www.asdss.sk/vyhody-sporenia

Výšku svojich úspor si môžete pozrieť tu

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.