Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Archív Newslettrov za rok 2008

Prinášame vám Newsletter pre klientov Allianz – Slovenská d.s.s – informačného elektronického mesačníka, v ktorom máte možnosť získať informácie o vašich budúcich dôchodkoch, novinkách a aktualitách v dôchodkovom sporení.

     
  7/2008   6/2008   5/2008
     
  4/2008   3/2008   2/2008
     
  1/2008

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.