Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Archív Newslettrov za rok 2007

Prinášame vám Newsletter pre klientov Allianz – Slovenská d.s.s – informačného elektronického mesačníka, v ktorom máte možnosť získať informácie o vašich budúcich dôchodkoch, novinkách a aktualitách v dôchodkovom sporení.

 
  1/2007

Súvisiace dokumenty:

>  Newsletter 1/2007 (pdf) 

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.