Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Akciové trhy rastú, dlhopisové sa vybrali odlišnou cestou

V polovici marca zasadali kľúčové centrálne banky – ECB aj FED.

Marec priniesol rast akciových trhov na oboch stranách Atlantiku. Dlhopisové trhy sa však v USA a eurozóne vybrali odlišnou cestou. Zatiaľ čo v USA výnosy ďalej rástli, v eurozóne výnosy kolísali a spracovávali svoj rast od začiatku roka. Aký má Európska centrálna banka dôvod bojovať proti rastúcim výnosom dlhopisov?

Pravidelný komentár Miroslava Kotova pre Hospodárske noviny.

Dátum vydania: 01.04.2021

Zdroj: HNonline.sk

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.