Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Ako zvládli finančné trhy rok 2020 a čo z toho vyplýva

Zmenili sa spotrebiteľské návyky a preferencie, niektoré odvetvia sú nútene paralyzované, centrálne banky sa opäť vrátili k masívnej monetárnej podpore, štátne rozpočty sa prudko prepadli do výrazných debetov. Pandémia COVID-19 zasiahla spotrebiteľov, producentov, centrálne banky, štáty, nadnárodné inštitúcie.

Pravidelný komentár Mira Kotova pre Hospodárske noviny

Dátum vydania: 04.01.2021

Zdroj: HNonline.sk

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.