Za vyplnený dotazník ťa zaradíme do súťaže o super ceny!

1x MacBook Air
3x iPhone 11

Vyplň dotazník a vyhraj skvelé ceny!

Chcem si zlepšiť svoju finančnú gramotnosť?

Zaujímajú ma pracovné príležitosti v tomto prípadne nasledujúcom roku

Popri zamestnaní (štúdiu) chcem aj ďalší zdroj príjmu

Tento rok ukončím štúdium na

„Vyhlasujem, že som sa pred poskytnutím správnych a pravdivých osobných údajov oboznámil/a s informáciami o spracúvaní osobných údajov jednotlivých prevádzkovateľov, ktoré sa nachádzajú na www.asdss.sk a/alebo www.ovb.sk a ktoré je prevádzkovateľ povinný mi poskytnúť pred spracúvaním osobných údajov podľa Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).
Zakliknutím a odoslaním úplne vyplneného dotazníka udeľujem nie len v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia súhlas:

Ako dotknutá osoba som si vedomý/á svojich práv, s ktorými som sa riadne oboznámil/a.
Beriem na vedomie, že udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla príslušného prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

* Všetky polia dotazníka sú povinné.

Vyplňte prosím všetky označené povinné polia.
Vyplň online dotazník najneskôr do 30.6.2022 a si v žrebovaní! Či si medzi výhercami sa dozvieš 29. 7. 2022 na www.asdss.sk/dotaznik. Herný plán súťaže nájdeš tu (PDF).

Ďakujeme za Tvoju registráciu v súťaži organizovanej Allianz – Slovenskou d.s.s., a.s.

V prípade výhry Ťa budeme po ukončení žrebovania kontaktovať. Či si medzi výhercami sa dozvieš 29. 7. 2022 na www.asdss.sk/dotaznik, kde nájdeš aj herný plán súťaže.

Pokračovať na hlavnú stránku