Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

ECB v júli rozčerila stojaté vody dlhopisových trhov

Strategická revízia priniesla redefiníciu cieľov.

V júli Európska centrálna banka schválila novú menovo-politickú stratégiu. Na revízii tej doterajšej pracovala jeden a pol roka a priniesla niekoľko zásadných zmien. Najdôležitejšou je zmena v definícii inflačného cieľa. Doterajší cieľ „pod, ale blízko dvoch percent“ nahradil nový cieľ „dvoch percent v strednodobom horizonte“. Preložené z bankárskeho slovníka – centrálna banka má mandát bojovať aj s nízkou infláciou. Roky s infláciou pod cielenou úrovňou môžu byť vyvážené rokmi s vyššou infláciou tak, aby to v strednodobom priemere dalo tie želané dve percentá. Zároveň v prípade nízkej inflácie bude Európska centrálna banka oprávnená použiť silné a dlhodobé opatrenia, aby predišla rizikám spojeným s očakávaniami nízkej inflácie v ekonomike.

Nejasná stratégia centrálnej banky

Stratégia je však pomerne nejasná v tom, ako chce svoje ciele dosiahnuť. Svojou následnou komunikáciou však Európska centrálna banka vytvorila na trhoch očakávania na agresívnejšiu menovú politiku. Zástancovia prísnejšej menovej politiky sú v menšine. Otázka je, či Európska centrálna banka aj naberie odvahu na nejednomyseľne schválené rozhodnutia. Očakávania investorov nastavené Európskou centrálnou bankou nedokázala zvrátiť ani rekordne vysoká inflácia v Nemecku, ktorá dosiahla v júli hodnotu 3,8 percenta v medziročnom porovnaní. Tento rast ide čiastočne na vrub jednorazových efektov, napríklad zmeny v sadzbe DPH, no Nemecko je krajina, na ktorú vysoká inflácia z historických dôvodov pôsobí ako červené súkno na býka. Čím dlhšie vyššia inflácia bude trvať, tým viac nemecké krídlo v Európskej centrálnej banke bude tlačiť na sprísňovanie menovej politiky. Za zmienku uprostred leta s extrémnym počasím určite stojí aj plán Európskej centrálnej banky zahrnúť do stratégie menovej politiky i boj proti klimatickým zmenám. Presné kroky, ako to chce dosiahnuť, sú však tiež otázkou budúceho výskumu.

Dlhopisy vymazali päťmesačný rast

Dlhopisové trhy reagovali na kroky Európskej centrálnej banky výrazne a výnosy z dlhopisov sa prepadli. Za jeden mesiac vymazali rast z prvých piatich mesiacov roka. Náladu trhov nezvrátila ani spomínaná nemecká inflácia. Nemecké dlhopisy s desaťročnou splatnosťou klesli za mesiac z úrovne mínus 0,25 percenta na mínus 0,5 percenta ročne. Na týchto úrovniach sa naposledy nachádzali začiatkom februára. O podobných 20 až 25 bázických bodov klesli výnosy aj zo slovenských štátnych dlhopisov, ktoré sa z kladnej úrovne 0,1 percenta dostali opäť do záporu na mínus 0,1 percenta ročne.

Zlato má za sebou pozitívny mesiac

Akciové trhy sa vyvíjali zmiešane. Americké a európske indexy sa motali nad nulou, no ázijské indexy opäť zaostávali. Japonské, čínske či hongkonské indexy skončili v mínuse tri až sedem percent. Pozitívny júl s rastom okolo 2,5 percenta má za sebou zlato, ktoré sa opäť s cenou za trojskú uncu dostalo nad hranicu 1 800 dolárov. Dôchodkovým fondom sa v júli darilo. Tak garantované, ako aj negarantované dosiahli rast. Pri garantovaných fondoch pokles úrokových sadzieb preklopil do plusu aj bilanciu od začiatku roka. Sporitelia tak ku koncu júla dosahovali pozitívne zhodnotenie už takmer vo všetkých dôchodkových fondoch.

Zástancovia prísnejšej menovej politiky sú v Európskej centrálnej banke v menšine.

Dátum vydania: 05.08.2021

Zdroj: Hospodárske noviny

Autor: Miroslav Kotov

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.