Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Eurozóna chce veriť, že pokles ekonomiky je za nami

Zotavenie je závislé od pokroku vo vakcinačnom programe a fiškálnych stimulov.

Finančné trhy hlásia za apríl pokračovanie trendov z minulého obdobia. Akcie pokračovali v rastovom ťažení, dlhopisy v poklese cien spôsobenom rastom výnosov na trhoch. Regionálna vitalita je však rôzna. Väčšina regiónov zaznamenala rast v jednotkách percent. Diskusie o tom, či fiškálne balíky – predovšetkým ten americký, nespôsobia rast inflácie, sú však čoraz intenzívnejšie. A ekonómovia sú v názoroch rozpoltení.

Pravidelný komentár Miroslava Kotova pre Hospodárske noviny.

Dátum vydania: 03.05.2021

Zdroj: HNonline.sk

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.