Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Historické maximá prepisovali trhy aj v priebehu júna

Obchodníci už z pandémie neprepadajú panike.

Prvý júlový deň je správny okamih na zhodnotenie prvého polčasu. Letné mesiace potom zväčša prinesú nižšiu aktivitu na kapitálových trhoch a pokojnejšie obchodovanie.

Základné hodnotenie prvého polroka 2021 je jednoduché – veľmi úspešné pre akcie a mierne nepriaznivé pre dlhopisy. Akciové trhy naďalej idú na rastovej vlne podporované expanzívnymi politikami centrálnych bánk, a tak v júni padali rekordy. Masy voľných peňazí stále smerujú do tohto kúta kapitálových trhov.

Pandémiu samotnú už trhy nevnímajú v panike, aj keď sa v niektorej časti sveta zdvihne ďalšia vlna nákazy, marec 2020 sa už neopakuje. Centrálne banky navyše dávajú najavo, že napriek oživeniu ekonomiky, ako aj napriek súčasnému rastu inflácie sa do ukončovania expanzívnych politík nehrnú.

ECB na svojom júnovom zasadaní potvrdila, že pandemický program odkupu dlhopisov nebude skracovať (to, že sadzby nezmenila, už ani nespomínam) a bude pokračovať minimálne do marca 2022. Zároveň sa vyhla akémukoľvek náznaku, že by plánovala znižovať rozsah svojej aktuálnej monetárnej politiky.

ECB považuje súčasný rast inflácie ako dočasný, spôsobený jednak bázovým efektom, rastom cien energií, ako aj ponukovými výpadkami. V druhom polroku očakáva ešte jej ďalší rast, no potom by mala klesnúť, a to opäť až pod inflačný cieľ. Trhy tým utvrdila v očakávaní, že akékoľvek zvyšovanie sadzieb je úplne v nedohľadne.

Okrem ECB zasadal v júni aj americký Fed, ktorý napriek nárastu aktuálnej medziročnej inflácie v USA na päť percent neurobil žiadne zmeny v súčasnej politike a očakáva opatrné zvyšovanie sadzieb až koncom roka 2023. Napriek týmto signálom z centrálnych bánk trhové sadzby dlhopisov v prvom polroku 2021 vzrástli.

Rast inflácie spolu s oznámenými obrovskými štátnymi investíciami do ekonomiky, predovšetkým v USA, postupne dvíhal trhové úroky nahor. To s nevôľou sledovali centrálne banky, a predovšetkým tá európska robila všetko pre to, aby sa rast úrokov nedostal z USA aj do eurozóny.

Úplne úspešná nebola, a preto napríklad 10-ročný slovenský štátny dlhopis sa na konci júna obchodoval s výnosom tesne pri hranici 0,2 percenta ročne, pričom na začiatku roka bol utopený hlboko v zápornom teritóriu –0,4 percenta ročne. Cena tohto dlhopisu tak za prvý polrok klesla o viac ako šesť percent.

Rast výnosov v podobnom rozsahu zaznamenali aj nemecké či americké štátne dlhopisy. Akciové trhy zaznamenali rast, premiantom boli opäť americké indexy, ale zdatne im sekundovali aj ich európske náprotivky s rastom od začiatku roka na úrovni okolo 15 percent.

Zaostávali japonské indexy, ktoré síce zaznamenali rast, ale podstatne slabší, a to okolo piatich percent. A keďže sa oslabovala aj japonská mena, tak investície do akcií tejto krajiny neboli vôbec dobrá voľba.

Dôchodkové fondy majú za sebou rovnako polrok dvoch rozdielnych tvárí. Dlhopisové garantované fondy klesli pod vplyvom rastu trhových úrokových sadzieb, no pokles bol len mierny. Tieto fondy dokazujú svoju konzervatívnosť aj v nepriaznivom období, keď síce klesajú, ale stále mierne. Naopak, negarantované fondy opäť silno rástli. Čím viac akcií mali v majetku, tým bol ich rast silnejší. Tie najvýkonnejšie dosiahli rast okolo 15 percent.

Dátum vydania: 01.07.2021

Zdroj: Hospodárske noviny

Autor: Miroslav Kotov

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.