Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Infolinka

Máte záujem o informácie o starobnom dôchodkovom sporení? Rozmýšľate, ako si výhodne zabezpečiť svoj dôchodok? Chcete uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení? Volajte Infolinku! Sme tu pre Vás v pracovné dni od 8:00 do 16:00 hod.

Za účelom poskytovania komplexných a kvalitných služieb ponúka Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s. svojim klientom telefonickú poradenskú službu – Infolinka.

Stačí zavolať na bezplatné telefónne číslo 0800 111 555, zo zahraničia +421 2 20646671 a naši zamestnanci radi zodpovedia Vaše otázky.

 

PONÚKAME VÁM:
• Všeobecné informácie o Allianz - Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a. s.
• Informácie o možnosti zabezpečenia sa na dôchodok prostredníctvom druhého piliera dôchodkového systému
• Zabezpečenie stretnutia s našim zamestnancom za účelom prezentácie produktu a uzatvorenia zmluvy
• Informácie o tom, ako postupovať, ak chcete byť činný pre našu spoločnosť a získavať pre ňu nových klientov

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.