VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.
 Výročná správa ASDSS 2012
Účtovné závierky dôchodkových fondov a dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. k 31.12.2012
 Účtovná závierka ASDSS
 Účtovná závierka dôchodkového fondu GARANT d.d.f.
 Účtovná závierka dôchodkového fondu OPTIMAL z.d.f.
 Účtovná závierka dôchodkového fondu PROGRES a.d.f.
 Účtovná závierka dôchodkového fondu GLOBAL i.d.f.
Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. k 31.12.2012
 Ročná správa ASDSS k 31.12.2012
Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. k 31.12.2012
 Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde GARANT d.d.f.
 Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde OPTIMAL z.d.f.
 Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde PROGRES a.d.f.
 Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde GLOBAL i.d.f.


Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. k 30.06.2012
 Polročná správa ASDSS k 30.6.2012
Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. k 30.06.2012
 Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde GARANT k.d.f.
 Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde OPTIMAL v.d.f.
 Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde PROGRES r.d.f.
 Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde GLOBAL i.d.f.
Účtovné závierky dôchodkových fondov a dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. k 30.06.2012
 Účtovná závierka ASDSS
 Účtovná závierka dôchodkového fondu GARANT k.d.f.
 Účtovná závierka dôchodkového fondu OPTIMAL v.d.f.
 Účtovná závierka dôchodkového fondu PROGRES r.d.f.
 Účtovná závierka dôchodkového fondu GLOBAL i.d.f.