Dôchodkové fondy OPTIMAL zmiešaný negarantovaný d. f. a GLOBAL indexový negarantovaný d. f. boli dňa 3. mája 2013 zlúčené s nástupníckym fondom PROGRES akciový negarantovaný d. f.