Slovensko prechádza dlho očakávanou zmenou dôchodkového systému a vláda prijala v apríli novelu sociálneho poistenia.

Charakteristika v jednej vete?

Zvýši sa udržateľnosť dôchodkového systému, zníži sa tempo rastu dôchodkov, predĺži vek odchodu do dôchodku.

Aké zmeny čakajú prvý pilier a ako to ovplyvní naše dôchodky

  • Nadviazanie odchodu do dôchodku na strednú dĺžku života
  • Odchod do dôchodku po 40 odpracovaných rokoch
  • Predčasný dôchodok
  • Zníženie hodnoty dôchodkovej jednotky 
  • Rodičovský bonus 

Nadviazanie odchodu do dôchodku na strednú dĺžku života

Dôchodkový vek na Slovensku sa bude opäť zvyšovať v súvislosti s tým, ako rastie stredná dĺžka života. Keďže žijeme čoraz dlhšie a v dobrej zdravotnej kondícii, mali by sme teoreticky mať na dôchodok viacej našetrené. A okrem toho, slovenskú demografickú krivku čaká prudký pád.

Výpočet dôchodkového veku po novom sa bude automaticky zvyšovať na mesačnej báze. S prihliadnutím na vývoj strednej dĺžky života vypočítanej z demografickej prognózy Eurostatu sa odhaduje tempo rastu dôchodkového veku na úrovni dvoch mesiacov ročne.

Zmeny v efektívnom dôchodkovom veku by sa prejavili u mužov od roku 2031,  ženy by zmenu pocítili už v roku 2023, a to na základe počtu vychovaných detí. Znamená to, že efektívny penzijný vek nadviazaný na strednú dĺžku dožitia by presiahol penzijný vek podla súčasnej legislatívy.

Takže ak ste sa narodili po roku 1967, začnete písať novú kapitolu. A bájna dôchodková sedemdesiatka? Podľa aktuálnych demografických projekcií by dôchodkový vek mohol byť 70 rokov až po roku 2080.

Odchod do dôchodku po 40 odpracovaných rokoch

Zmenu budú vítať ľudia, ktorí nedokážu vykonávať prácu vo vyššom veku a začali pracovať pomerne skoro. 

Predčasný dôchodok

Ak sa rozhodnete ísť do dôchodku predčasne, váš dôchodok z prvého piliera bude krátený o 0,3 percenta za každý mesiac, o ktorý odíde do dôchodku skôr. Ruší sa tým súčasný systém, keď je možné požiadať o predčasný dôchodok najskôr dva roky pred odchodom do riadneho dôchodku.

Zmena aktuálnej dôchodkovej hodnoty

Novopriznané dôchodky vypočítava Sociálna poisťovňa každý rok podľa aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Výpočet aktuálnej dôchodkovej hodnoty (ADH) sa bude postupne znižovať zo 100 percent priemerného príjmu, až dosiahne 95 percent.

Výsledkom bude  spomaľovanie nárastu dôchodku z prvého piliera. Klesne tým aj miera náhrady mzdy, teda pomer priemerného dôchodku z prvého piliera k priemernej mzde. Aktuálna miera náhrady 50 percent na Slovensku sa bude znižovať na európsku mieru 42 percent.

Rodičovský bonus 

Rodičovský bonus predstavuje ďalší dôchodok popri starobnom dôchodku, vyplácať by ho mala Sociálna poisťovňa od roku 2023. Každý pracujúci bude môcť presunúť v prospech svojich rodičov 1,5 a 1,5 percenta zaplatených odvodov. Návrh limituje základ do výšky 1,2-násobku mesačnej hrubej mzdy dieťaťa.

Návrh reformy prvého dôchodkového piliera ešte očakáva legislatívny proces v parlamente, pričom druhé čítanie zákona by malo byť najneskôr v júni 2022.

Zdroje

MPSVR SR: Vláda prijala novelu sociálneho poistenia

RRZ: Ako nám zastropovanie sťažuje dobiehanie EÚ