Priblížime vám skutočnosti a situácie, s ktorými sa budete stretávať akonáhle sa zamestnáte. A verte nám, chtiac-nechtiac sa tým budete zaoberať, pretože to bude patriť k vašim základným povinnostiam.

Dôchodkový systém na Slovensku funguje tak, že každý pracujúci musí POVINNE zo svojej mzdy odvádzať 18% do dôchodkového systému. Povinne znamená, že toto nariadenie je obsiahnuté v zákonoch. Povinné odvody môžete odvádzať len do Sociálnej poisťovne, alebo ich rozdeliť medzi Sociálnu poisťovňu a svoj osobný dôchodkový účet v dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS). Toto prerozdelenie vykonáva Sociálna poisťovňa. V Sociálnej poisťovni ostáva 14% z vašich povinných odvodov a do DSS sú vám mesačne poukázané 4% vašich povinných odvodov. Od roku 2017 sa má príspevková sadzba každoročne zvyšovať o 0,25 percentuálneho bodu na konečných 6 % v roku 2024.

Ak sa rozhodnete pre sporenie v DSS, peniaze sa vám budú prostredníctvom vami vybraného dôchodkového fondu (prípadne dvoch dôchodkových fondov súčasne) investovať a zhodnocovať tak, aby ich hodnota postupne rástla a v budúcnosti vám priniesla čo najvyšší dôchodok. Svoju investičnú stratégiu si môžete počas sporenia meniť.

Skúsenosti z iných krajín potvrdzujú, že z dlhodobého hľadiska je dôchodok z dvojpilierového systému vyšší ako dôchodok len zo Sociálnej poisťovne.