Zmena pomeru sporenia vo fondoch

Ak máte aktivovanú elektronickú komunikáciu, zmenu pomeru sporenia si môžete vykonať online jednoduchým prihlásením sa na web asdss.sk/prihlásenie sporiteľa.

Ak chcete mať aktivovanú elektronickú komunikáciu, využite možnosť teraz. Každému z vás sme do obálky, prípadne e-mailom priložili aj dohodu o elektronickej komunikácii. Tlačivo stačí podpísať a s overeným podpisom poslať na adresu našej spoločnosti. Takto si budete môcť vykonávať zmeny vo fondoch online. Dohodu zároveň nájdete aj na webovej stránke.

O zmenu môžete požiadať aj tlačivom Zmena DF/Zmena pomeru sporenia v DF (pdf). Žiadosť si stiahnete z webovej stránky, treba ju vyplniť, podpísať, overiť podpis a doručiť k nám. Pri každej ďalšej požadovanej zmene je potrebné tento úkon opakovať.

Oprávnená osoba

Väčšina sporiteľov si na druhej strane výpisu všimla, že má pri informácii o oprávnených osobách iba formuláciu neurčená. Jednoducho povedané, neuvádzate prípadných dedičov svojich úspor pred odchodom do dôchodku, pričom dedenie úspor je významný faktor a benefit druhopilierového sporenia. V prípade vzniku takejto udalosti, ak sú uvedené oprávnené osoby, významne to urýchli proces vybavenia.

Na túto informáciu citlivo reagovali aj sporitelia. Svedčí o tom aj zvýšený počet telefonátov a otázok na tému ako postupovať, keď chcú doplniť do zmluvy oprávnené osoby.

Tlačivo na webovej stránke má názov Určenie poberateľa pozostalosti. Treba ho vyplniť, podpísať a po overení zaslať na našu adresu. Rovnako môžete poberateľov zmeniť, zrušiť či doplniť, tlačivá nájdete rovnako v sekcii Dokumenty na stiahnutie.

V prípade tejto zmeny vám však podpis na každom dodatku okrem notárov a matrík môže overiť aj finančný agent, ktorý má s nami uzatvorenú zmluvu.

Zmeny údajov

Častú a opakujúcu sa kategóriu tvoria otázky, ako si zmeniť osobné a kontaktné údaje, korešpondenčnú adresu či adresu trvalého pobytu.

Všetky tieto zmeny viete uskutočniť aj samostatne online, priamo na našej webovej stránke po prihlásení sa na osobný dôchodkový účet v časti Prihlásenia pre sporiteľa. Ako prihlasovacie meno použijete číslo zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení. A to nájdete napríklad aj v záhlaví nového výpisu.

A ak ste aj heslo zabudli, použite tlačidlo Zabudol som heslo, systém vám vygeneruje nové a pošle ho na e-mailovú adresu, ktorú zadáte.