Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Správy o hospodárení

Správy o hospodárení spoločnosti a Správy o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch spoločnosti

VÝROČNÁ SPRÁVA 2011 Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. Výročná správa ASDSS 2011 Účtovné závierky dôchodkových fondov a dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz ...
viac
VÝROČNÁ SPRÁVA 2010 Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. Výročná správa ASDSS 2010 Účtovné závierky dôchodkových fondov a dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz ...
viac
VÝROČNÁ SPRÁVA 2009 Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. Výročná správa ASDSS 2009 Účtovné závierky dôchodkových fondov a dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz ...
viac
VÝROČNÁ SPRÁVA 2008 Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. Výročná správa ASDSS 2008 ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZOSTAVENÁ PODĽA MEDZINÁRODNÝCH ŠTANDARDOV FINANČNÉHO VÝKAZNÍCTVA V ...
viac
VÝROČNÁ SPRÁVA 2007 Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. Výročná správa ASDSS 2007 Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti&...
viac
Ročné správy o hospodárení Allianz - Slovenská d. s. s., a. s. (xls) AS DSS - výkazy (xls) AS DSS - poznámky k 31. 12. 2006 (pdf) GARANT k.d.f. (xls) ...
viac
Ročné správy o hospodárení Allianz - Slovenskej d. s. s., a. s. a jej fondov AS DSS: Ročná správa o hospodárení (pdf) AS DSS: Súvaha (xls) AS DSS: Výkaz ziskov a...
viac
Ročné správy o hospodárení Ročná správa spoločnosti (pdf) Účtovná závierka (xls) Poznámky k účtovnej závierke (pdf)
viac
na začiatok predchádzajúca strana | 1 | 2 | 

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.