Priblížime vám pár životných situácií, do ktorých sa ako študent môžete dostať, ak sa popri štúdiu zamestnáte, budete vykonávať činnosť pre zamestnávateľa alebo sa stanete SZČO. A verte nám, je dôležité osvojiť si tieto informácie, aby ste vedeli aké sú vaše povinnosti a vyhli sa prípadným komplikáciám.

Dôchodkový systém na Slovensku funguje tak, že každý pracujúci musí POVINNE zo svojej mzdy odvádzať 18% do dôchodkového systému. Povinne znamená, že toto nariadenie je obsiahnuté v zákonoch. Povinné odvody môžete odvádzať len do Sociálnej poisťovne, alebo ich rozdeliť medzi Sociálnu poisťovňu a svoj osobný dôchodkový účet v DSS. V Sociálnej poisťovni ostáva 14% z vašich povinných odvodov a do DSS je vám mesačne poukázaný príspevok vo výške 4% vašich povinných odvodov. Od roku 2017 sa má príspevková sadzba každoročne zvyšovať o 0,25 percentuálneho bodu na konečných 6 % v roku 2024.

Ak sa rozhodnete pre sporenie v DSS, peniaze sa budú prostredníctvom vami vybraného dôchodkového fondu (alebo dvoch fondov súčasne) investovať a zhodnocovať tak, aby ich hodnota postupne rástla a v budúcnosti vám priniesla čo najvyšší dôchodok. Svoju investičnú stratégiu si môžete počas sporenia meniť.

Skúsenosti z iných krajín potvrdzujú, že z dlhodobého hľadiska je dôchodok z dvojpilierového systému vyšší ako dôchodok len zo Sociálnej poisťovne.