Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Tlačové správy

Tlačové správy

13.01.2011
V súvislosti s novelou zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinnou od 1. januára 2011 nastáva v II. pilieri zmena týkajúca sa konkrétnej...
viac
07.01.2011
Súvisiace dokumenty: Sporis aj ked nesporis.pdf
viac
07.01.2011
Od začiatku júla 2009 si na dôchodok sporíme podľa nových pravidiel. Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení priniesla argumenty, pre ktoré diskusie o tom, či je dôchodkové sporenie výhodné...
viac
07.01.2011
Svetová finančná kríza nemusí znepokojovať klientov DSS. Investičný horizont dôchodkového sporiteľa je minimálne 15 rokov. Z dlhodobého hľadiska výkyvy na finančných trhoch neovplyvnia výšku vášh...
viac
07.01.2011
Vážení sporitelia, zorientovanie sa v spleti informácií a názorov o dôchodkovom sporení je dôležité pre pochopenie témy a hlavne pre to, aby sme mohli urobiť správne a rozumné rozhodnutia. ...
viac
na začiatok predchádzajúca strana | 1 | 2 | 3 | 4 | ...  ďalšia strana na koniec

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.