Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Tlačové správy

Tlačové správy

07.01.2011
Allianz Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť (Allianz SDSS) s vylepšenou web stránkou. Prinášame vám prepracované a modernejšie prevedenie web stránky Allianz SDSS, prostredníctvom k...
viac
07.01.2011
Neodborne pripravené zákony môžu mať nedozerné vplyvy. Platí to aj o pripravovanej novele, ktorá by upravila sporenie na dôchodky. Mohlo by sa zdať, že ide o nedorozumenie. Ale nie je to oby...
viac
07.01.2011
Návrhy zmien v dôchodkoch, ktoré už prešli chválením vlády a v priebehu septembra sa dostanú na prerokovanie do parlamentu, znamenajú rozvrat systému a zníženie budúcich, ale aj súčasných dôchodk...
viac
07.01.2011
Na pozíciu analytika v jednotke na trhu starobného dôchodkového sporenia, v Allianz - Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a. s., nastúpil v júli tohto roka Mário Blaščák (32). D...
viac
07.01.2011
Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s. ponúka majiteľom dôchodkových účtov ojedinelú službu na slovenskom trhu - informovanie o aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu ...
viac
07.01.2011
Allianz – Slovenská DSS sa zlúči s Prvou dôchodkovou sporiteľňou v priebehu niekoľkých týždňov Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. včera získala akcie Prvej dôchodkovej sporiteľne, a. s. Pr...
viac
07.01.2011
Počas svojho pôsobenia dosiahla Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s., objem čistej hodnoty majetku takmer 721 miliónov Sk vo všetkých troch ňou spravovaných dôchodkových f...
viac
07.01.2011
"Objem čistej hodnoty majetku v dôchodkových fondoch spravovaných spoločnosťou Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s., (Allianz – Slovenská DSS) prekročil v uplynulých dňoch...
viac
07.01.2011
Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť odštartovala začiatkom novembra uzatváranie zmlúv starobného dôchodkového sporenia v rámci druhého piliera dôchodkovej reformy. Štartuj...
viac
13.12.2010
Dôchodková správcovská spoločnosť Allianz – Slovenskej poisťovne je prvou spoločnosťou, ktorá na Slovensku získala povolenie na vznik a činnosť. Povolenie sa podarilo získať vďaka niekoľkomesačném...
viac
na začiatok predchádzajúca strana ...| 2 | 3 | 4 | 5 | ďalšia strana na koniec

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.