Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Viac informácií, kvalitnejšie služby, bližšie k vám - sporiteľom

Allianz Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť (Allianz SDSS) s vylepšenou web stránkou.

Prinášame vám prepracované a modernejšie prevedenie web stránky Allianz SDSS, prostredníctvom ktorej budete informovaní o aktuálnych, dôležitých a zaujímavých témach z oblasti dôchodkového sporenia, dôchodkových fondov a Allianz SDSS.

Naša web stránka vám poskytne komplexné informácie o možnosti zabezpečenia sa na dôchodok prostredníctvom druhého piliera dôchodkového systému. Súčasťou našej novej stránky budú aktuality a novinky v dôchodkovom sporení, informácie o aktuálnej hodnote fondov, hospodárení DSS, finančnom trhu, informácie o legislatívnych opatreniach a ich dopadoch ale aj monitoring aktuálnych a rezonujúcich tém v médiách. Na web stránke Allianz SDSS získate informácie o aktuálnej hodnote vášho osobného dôchodkového účtu.

Pre zamestnancov Allianz-Slovenskej DSS získavajúcich pre našu spoločnosť nových klientov sme pripravili špeciálne prostredia s informáciami potrebnými pre ich prácu.

„Sme presvedčení, že kvalitou servisu, ponukou inovatívnych riešení a individuálnym prístupom, môžeme ešte zvýšiť vašu spokojnosť a potvrdiť vaše rozhodnutie stať sa klientom Allianz SDSS ako aj pozíciu vašej DSS ako lídra na trhu dôchodkového sporenia. Preto sme sa rozhodli skvalitniť a vylepšiť pre vás ďalší z informačných zdrojov, ktorý vám pomôže dostať sa k potrebným a užitočným informáciám a vedieť objektívne a vo váš prospech posúdiť a vyhodnotiť problematiku dôchodkového sporenia“, konštatuje Jozef Paška.

„Našim dlhodobým cieľom je neustále zlepšovať služby pre našich klientov a kooperujúcich partnerov a poskytovať servis, ktorý im zjednoduší a sprehľadní prácu s informáciami o dôchodkovom sporení,“ dopĺňa Jozef Paška, predseda predstavenstva Allianz SDSS.

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.