Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Podmienky elektronickej komunikácie

O podmienkach elektronickej komunikácie spoločnosti Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., sa dočítate v priloženom dokumente. 


 Podmienky_elektronickej komunikácie.pdf

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.