Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Rady pre sporiteľov

Vývoj na finančných trhoch od začiatku roka 2022 a čo sa zmenilo od posledného februárového štvrtku

Dlhodobé sporenie by sme nemali riadiť na základe emócií a paniky.

Ani jeden z našich fondov nezaznamenal prudké prepady. Akciový fond Progres sa s hodnotou vrátil pár mesiacov v čase, keďže v závere roka 2021 zaznamenal extrémne silný rast. Tak garantované, ako aj negarantované fondy nebudú stále iba rásť, k výkyvom bude prichádzať vždy.

Odporúčame, aby sporitelia v garantovaných fondoch zvážili využitie poklesov na akciových trhoch na presun aspoň časti úspor práve do rizikovejších fondov.

Vývoj fondov

Sporiteľov zároveň ubezpečujeme, že dôchodkovė fondy Allianz SDSS nemajú priame investície do ukrajinských ani ruských aktív.

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.