Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Referenčná suma na výplatu penzie z druhého piliera bude 508,90 eura

Programový výber sa z 2. piliera uskutočňuje formou dohody, v ktorej si sporiteľ určí mesačnú sumu dôchodku, obdobie vyplácania alebo aj jednorazový výber celej nasporenej sumy.

Bratislava 15. decembra (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) stanovila referenčnú sumu pre výplatu dôchodku z 2. piliera na rok 2022. Jej výška bude 508,90 eura. Informovala o tom v stredu riaditeľka odboru komunikácie SP Zuzana Dvoráková.

"Referenčná suma je hodnota priemerného mesačného starobného dôchodku vyplácaného zo SP (1. dôchodkový pilier). Tá je podmienkou výplaty starobného dôchodku zo starobného sporenia (2. pilier) programovým výberom," vysvetlila Dvoráková.

Programový výber sa z 2. piliera uskutočňuje formou dohody, v ktorej si sporiteľ určí mesačnú sumu dôchodku, obdobie vyplácania alebo aj jednorazový výber celej nasporenej sumy príspevkov v 2. penzijnom pilieri. Jedinou podmienkou programového výberu podľa Dvorákovej je, že súčet súm dôchodkových dávok, ktoré sú vyplácané sporiteľovi, bude vyšší ako referenčná suma.

"V praxi to znamená, že ak sporiteľovi v 2. pilieri budú v roku 2022 vyplácané dôchodky, napríklad starobný dôchodok z 1. piliera, invalidný dôchodok, pozostalostný dôchodok vrátane výsluhového dôchodku, či dôchodok vyplácaný z cudziny v úhrne aspoň 508,90 eura, bude môcť požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť o výplatu celej svojej nasporenej sumy príspevkov v 2. pilieri jednorazovo," vysvetlila Dvoráková.

Dátum vydania: 15.12.2021

Zdroj: Teraz.sk

Autor: TASR

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.