Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Rušný december pre dôchodkový systém

Neuplynul ani rok a dôchodkový strop „padol“. Presne povedané, v decembrovom hlasovaní slovenského parlamentu je nanovo definovaný odchod do dôchodku počtom odpracovaných rokov.

Dôchodok sa týka úplne všetkých

Na stole je návrh ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme. Do začiatku decembra poslali k tomuto návrhu odborníci 501 pripomienok a tie v súčasnosti vyhodnocuje rezort práce. Asociácia dôchodkových správcovských spoločností sa pripojila k pripomienkam a pripája varovanie: „Ak sa prijme ústavný zákon bez celospoločenského konsenzu, nepomôže to stabilite dôchodkového systému.“

Zmeny ústavného zákona významne zmenia celý dôchodkový systém a zasiahnu vo viacerých oblastiach aj druhý pilier. Šestnásť rokov druhého piliera však ukázalo, že nepremyslené a neodborné štátne zásahy môžu mať na systém dlhodobé negatívne vplyvy. Preto by sa diskusia o dôchodkovom systéme nemala unáhliť a zároveň si treba vypočuť názory širokého spektra odborníkov. Tak by vznikol vyvážený a robustný systém s dlhodobou perspektívou.

Tam, kde je zhoda

Ako správcovia úspor sa vzácne zhodujeme s prístupom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré deklarovalo, že dôchodkový systém si zaslúži stabilitu, solidaritu, udržateľnosť a spravodlivosť. Dokazujú to aj ostatné roky, kde legislatívna stabilita ostatných rokov priniesla výborné výsledky. Počet nových vstupujúcich do druhého piliera dosiahol roku 2019 historický rekord, dôchodkové fondy majú nastavenú relevantnú investičnú stratégiu a zároveň zhodnotenie úspor sporiteľov reflektovalo vývoj na finančných trhoch.

Sme za férové trhové prostredie

Nesúhlasíme s návrhom silnejších zásahov štátu do dôchodkového sporenia. Odmietame centrálne určované investičné stratégie či založenie štátnej inštitúcie, ktorá bude spravovať súkromné úspory. Vidíme za tým riziko zoštátnenia súkromných dôchodkových úspor. Rizikom je aj neférová súťaž, keďže podmienky pre štátnu inštitúciu môžu byť iné ako pre súkromné.

Rezort práce deklaruje posilnenie druhého piliera, ale minimálnu sadzbu odvodov do druhého piliera v návrhu stanovuje na nižšej úrovni, ako je v súčasnosti. Pre zachovanie stability systému navrhujeme zachovať aktuálne uzákonený rast príspevkov, ktorý bude do roku 2024 na úrovni 6 percent.

Navrhované pravidlá čerpania dôchodkov vidíme ako obmedzujúce pre ľudí, ktorí odchádzajú do dôchodku v najbližších rokoch. Ak doživotné dôchodky vychádzajú ešte stále nízke, je potrebné ponechať väčšiu variabilitu výberu. Až s rastúcou váhou dôchodkov z druhého piliera by sa mali kritériá čerpania zvážiť nanovo. Podmienky pre povinné doživotné dôchodky, ako sú navrhnuté, nebudú vedieť súkromné poisťovne s veľkou pravdepodobnosťou naplniť.

A na záver k často diskutovanej téme poplatkov v druhom pilieri. V súčasnosti platí, že odplaty  za zhodnotenie sú nadviazané na absolútnu výkonnosť fondov. Takto by mali zostať zachované. Aby aj naďalej platilo, že najprv musia zarábať sporitelia a až potom DSS.

Pripomienky k návrhu zákona nájdete na tomto linku

 

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.