Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Chcem komunikovať elektronicky

Takmer 23 000 žiadostí (zbytočne) vytlačených na papieri


Za prvý polrok 2022 sme dostali stovky kilogramov papierových žiadostí.

  • Takmer 18 000 žiadostí, kde nás sporitelia žiadajú o zmenu osobných údajov, korešpondenčnej adresy a spôsobu zasielanie výpisov
  • Takmer 5 000 žiadostí o zmenu fondov

Žiadosti postupne spracovávame v systéme a informujeme vás. Všetky tieto zmeny, ktoré ste požadovali, však môžete realizovať aj online.

Pozrite sa, ako to ide ľahšie

Keďže nám záleží na vašom komforte a zároveň plníme záväzok pre udržateľnú budúcnosť, ponúkame vám možnosť vykonávať zmeny ľahšie a s minimálnymi nákladmi. Naša elektronická komunikácia má dve úrovne.

V základnom balíku si môžete meniť

  • osobné údaje
  • korešpondenčnú adresu
  • frekvenciu a spôsob posielania výpisov z dôchodkového účtu

Zmeny môžete vykonávať priamo na portáli hneď po prihlásení cez aktívne rozhranie.

Vaše aktívne rozhranie si „otvoríte“ tak, že zadáte číslo zmluvy a heslo.

Ak ste sa práve rozhodli, že sa do aktívneho rozhrania prihlásite, zadajte číslo svojej zmluvu a kliknite na výzvu „Zabudli ste Vaše heslo?“. Pokyny vám prídu mailom.

Rozšírený balík umožňuje

  • manažment úspor, kde si meníte pomer sporenia vo fondoch.

Sporiteľ s dohodnutou elektronickou komunikáciou získa tzv. aktívny prístup na portál.

Aby ste získali rozšírený balík, vyplňte Dohodu o elektronickej komunikácii, podpíšte ju a po overení podpisu ju doručte k nám.

 

 

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.