Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Tlačové správy

Tlačové správy spoločnosti

28.06.2017
Vzhľadom na časté otázky sporiteľov k jednotlivým ukazovateľom vo výpise sme pre Vás pripravili stručný popis a vysvetlenie vzorového výpisu pomocou infografiky, ktorý nájdete v pr...
viac
12.04.2017
V roku 2016 zaznamenali oba dôchodkové fondy v správe Allianz – Slovenskej d.s.s. rast hodnoty. PROGRES akciový negarantovaný d.f. priniesol sporiteľom zhodnotenie až 10,84 percent p.a....
viac
18.01.2017

O podmienkach elektronickej komunikácie spoločnosti Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., sa dočítate v priloženom dokumente. 

viac
17.05.2013
Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. informuje klientov, že k 3. máju 2013 zlúčila dôchodkové fondy OPTIMAL zmiešaný negarantovaný d.f., Allianz – Slovenská d.s.s, a.s. a...
viac
18.01.2017

O súhlase NBS so zlúčením fondov sa dočítate v priloženom dokumente. 

viac
19.02.2013
Dochádza k zmene názvov dôchodkový fondov nasledovne:  GARANT dlhopisový dôchodkový fond sa premenuje na GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond (ďalej iba „GARANT“) ...
viac
30.01.2013
Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (ASDSS) týmto informuje svojich klientov, že má v úmysle zlúčiť OPTIMAL zmiešaný negarantovaný d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. (...
viac
10.07.2015
Platcovia dobrovoľných príspevkov Sporitelia, ktorí si platenie týchto príspevkov dohodli v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení. Platba (odvod) dobrovoľných príspevkov Dobrovoľné ...
viac
27.01.2014
Vážený zamestnávateľ, v súvislosti s odvádzaním dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za Vašich zamestnancov si Vás dovoľujeme informovať, že je nevyhnutné, aby s...
viac
1 | 2 | 3 | 4 | ďalšia strana na koniec

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.