Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Tlačové správy

Tlačové správy

13.11.2020
Do druhého piliera majú mladí vstupovať automaticky, penzie by sa mali zvyšovať aspoň o dôchodcovskú infláciu. Takéto opatrenia obsahuje návrh ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme, k...
viac
01.07.2019
Od 1. júla 2019 bude na pozícii predsedu predstavenstva Allianz – Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (ASDSS) pôsobiť Miroslav Kotov (40), ktorý v  spoločnosti pracuje od roku 2...
viac
29.10.2018
Trhový líder v správe dôchodkových úspor rozširuje spoluprácu s najinovatívnejšou digitálnou bankou na Slovensku, aby spoločne zjednodušili občanom prístup k atraktívnej forme dôchodkov...
viac
12.07.2018
Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond GARANT dosiahol ku koncu prvého polroka 2018 bezkonkurenčne najvyššiu ročnú výkonnosť spomedzi všetkých garantovaných fondov. Jeho ročný výnos 0,833 ...
viac
04.06.2018
Suma 2 503 290 236,65* eura predstavuje hodnotu majetku budúcich dôchodcov sporiacich si v  dôchodkových fondoch spravovaných spoločnosťou Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnos...
viac
12.04.2017
V roku 2016 zaznamenali oba dôchodkové fondy v správe Allianz – Slovenskej d.s.s. rast hodnoty. PROGRES akciový negarantovaný d.f. priniesol sporiteľom zhodnotenie až 10,84 percent p.a....
viac
08.06.2018

O podmienkach elektronickej komunikácie spoločnosti Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., sa dočítate v priloženom dokumente. 

viac
17.05.2013
Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. informuje klientov, že k 3. máju 2013 zlúčila dôchodkové fondy OPTIMAL zmiešaný negarantovaný d.f., Allianz – Slovenská d.s.s, a.s. a...
viac
1 | 2 | 3 | 4 | ...  ďalšia strana na koniec

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.