Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Tri dôchodkové scenáre

Prvé týždne roka 2021 sú v znamení výpisov z osobných účtov. Po 15 rokoch dostal tento základný dokument, ktorý každoročne posielame klientom, nový šat a zmena to nebola iba kozmetická. V novom výpise si nájdete podstatne viac informácií ako doposiaľ.

V čítanosti a klikaní na články padajú rekordy. Výborná správa. Znamená to, že vám záleží na vašich úsporách. Tak povedzme si viacej o scenároch aj ohlase sporiteľov.

Tri dôchodkové scenáre

Ako sme aj očakávali, najviac vás zaujali tri scenáre možnej nasporenej sumy a predpokladanej výšky vášho budúceho dôchodku.

Prognóza vášho dôchodku

Vychádza z toho, ako si sporíte doteraz, ako máte rozložené úspory, a zároveň predpokladá, že obdobne sa bude vyvíjať aj vaše budúce sporenie. Výška vášho predpokladaného dôchodku v základnom scenári je na porovnanie aj upravená o infláciu 2 percentá, aby ste vedeli, aká bude jej reálna hodnota v čase odchodu do dôchodku.

Vzorce na výpočet pesimistického, základného a optimistického scenára určilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Alternatívna prognóza

Ak máte menej ako 45 rokov a vaše úspory sú aj v Garante, našli ste si vo výpise alternatívnu prognózu. Takáto alternatívna investičná stratégia hovorí, o koľko viac môžete mať, ak si úspory presuniete do Progresu.

Dobrovoľné príspevky

Táto prognóza počíta s tým, že si začnete posielať aj dobrovoľné príspevky 30 eur mesačne, prípadne ak ich už posielate, že sumu zvýšite o 30 eur. Výpočet je založený na aktuálnej investičnej stratégii sporiteľa.

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.