Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Úspory v druhom pilieri presiahli jedenásť miliárd eur

Dve tretiny majú sporitelia uložené v garantovaných dôchodkových fondoch.

BRATISLAVA . Sporitelia v druhom dôchodkovom pilieri už majú na svojich účtoch viac ako 11 miliárd eur.

Dve tretiny z tejto sumy majú sporitelia uložené v garantovaných dôchodkových fondoch. Účastníkom druhého penzijného piliera je pritom 1 milión 666,1 tisíca osôb, čo je viac ako polovica pracujúcej populácie.

Od začiatku tohto roka vstúpilo do druhého piliera takmer 27-tisíc sporiteľov. V tlačovej správe o tom informovala Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS).

„Hodnota úspor v druhom pilieri kontinuálne rastie. Je to výborná správa nielen pre sporiteľov, ale aj pre štát, pretože je potrebné, aby dôchodkový systém na Slovensku stál na dvoch pevných nohách,“ uviedol podpredseda ADSS Vladimír Mlynek.

Sporiteľov v uplynulých rokoch podľa ADSS povzbudilo veľmi silné zhodnotenie úspor, ale stále zostáva majoritná skupina, ktorá o tento potenciál zhodnotenia prišla. Podľa asociácie totiž pretrváva problém z minulosti, keď boli sporitelia zákonom hromadne presunutí do garantovaných fondov, ktoré majú podstatne nižší potenciál rastu.

Sporitelia, ktorí majú do dôchodku ešte niekoľko desaťročí, by mali podľa asociácie penzijných správcov prehodnotiť rozloženie svojich úspor. „Aj naďalej vyzývame sporiteľov, aby zvážili presun aspoň časti úspor do rizikovejších fondov a tým ešte zvýšili potenciál budúceho dôchodku z druhého piliera,” zdôraznil predseda ADSS Miroslav Kotov.

Príspevková sadzba do druhého dôchodkového piliera sa od začiatku tohto roka zvýšila z 5 % na 5,25 % hrubej mzdy, resp. vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO).

Každoročný nárast príspevkovej sadzby o 0,25 percentuálneho bodu, ktorý sa začal od roku 2017, má pokračovať až do roku 2024, keď sadzba dosiahne 6 % z vymeriavacieho základu sporiteľa.

Dátum vydania: 15.06.2021

Zdroj: Ekonomika.sme.sk

Autor: SITA

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.