Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Výber z tlače

Výber článkov z tlače o dôchodkoch, fondoch, novinkách a aktualitách v dôchodkovom sporení

15.06.2020
HN KONFERENCIE Financovanie štátnej infraštruktúry by pomohlo diverzifikovať portfóliá DSS, čo by viedlo aj k vyšším výnosom. Vladimír Amrich Bratislava – Vyššie penzie aj vď...
viac
21.05.2020
Pandémia posunula Európsku úniu bližšie k federácii
viac
11.04.2020
Druhý pilier má za sebou ťažký mesiac, hoci ku koncu marca sa trhy vracali k rastu. Je to výkyv, ktorý v podstate nemení veľa na tom, že sporitelia, ktorí majú nastavenú agresívnu stratégiu, zaží...
viac
19.05.2020
Ten, o kom sa nehovorí
viac
03.04.2020
https://www.asdss.sk/14801
viac
03.04.2020
https://www.asdss.sk/14683
viac
04.11.2019
Sporiteľov v druhom pilieri je v tejto krajine viac ako jeden a pol milióna. Pracujú, sú zamestnanci, živnostníci alebo v slobodnom povolaní, sporia si podľa zákona. A majú n...
viac
23.10.2019
Vďaka spravodlivejšiemu kráteniu by si podľa návrhu sporitelia polepšili o 13 eur mesačne. Druhý pilier bude výrazne atraktívnejší pre šetrenie, pokiaľ parlament schváli novelu zákona o...
viac
1 | ďalšia strana na koniec

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.