Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Výber z tlače

Výber článkov z tlače o dôchodkoch, fondoch, novinkách a aktualitách v dôchodkovom sporení

06.04.2020
Finančné trhy prežili šokujúci február
viac
03.04.2020
https://www.asdss.sk/14801
viac
03.04.2020
https://www.asdss.sk/14683
viac
04.11.2019
Sporiteľov v druhom pilieri je v tejto krajine viac ako jeden a pol milióna. Pracujú, sú zamestnanci, živnostníci alebo v slobodnom povolaní, sporia si podľa zákona. A majú n...
viac
23.10.2019
Vďaka spravodlivejšiemu kráteniu by si podľa návrhu sporitelia polepšili o 13 eur mesačne. Druhý pilier bude výrazne atraktívnejší pre šetrenie, pokiaľ parlament schváli novelu zákona o...
viac
18.02.2019
Kombinácia zasielania povinných ročných výpisov a koncoročnej situácie na akciových trhoch vystrašila sporiteľov v druhom pilieri. Akciové trhy vo svete koncom roka 2018 zaznamenali prepad ...
viac
13.02.2019
To bola podstata apelu generálneho tajomníka OECD Angela Gurríu, ktorý vyslovil počas návštevy Slovenska. A dodal, že mnohé krajiny snívajú o tom, aby mali odchod do dôchodku naviazaný na očakávan...
viac
05.02.2019
Podľa generálneho tajomníka Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) to nie je dobrý nápad, pretože by takýto krok zhoršil slovenský dôchodkový systém. Bratislava 5. fe...
viac
25.10.2018
Porovnávanie výšky priznaných dôchodkov v oboch pilieroch je nekorektné až smiešne. Autor je predseda predsedníctva Asociácie dôchodkových správcovských spoločností V poslednom období ni...
viac
03.09.2018
Koncom augusta pri výročí SNP občas vysielajú televíznu filmovú klasiku s rovnomenným názvom tejto úvahy. Gazda a hlava chudobnej rodiny Vinco sa v nej „zatne“ a odmietne kolaborovať s fašistami. ...
viac
1 | 2 | 3 | 4 | ...  ďalšia strana na koniec

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.