Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Zelené investovanie

Čoraz viac mladých aj skúsených investorov vyhľadáva pri investíciách faktor ESG. Tento investičný prístup dostal názov

Zelené investovanie

Faktor ESG

Podstatu zodpovedného alebo zeleného investovania vyjadrujú tri základné písmená ESG – Environment, Social, Governance, teda životné prostredie, sociálna zodpovednosť a riadenie.

Označenie ESG tak predstavuje súbor faktorov, ktoré hodnotia, ako sú spoločnosti zodpovedné na základe svojho prístupu k životnému prostrediu, spoločnosti a k spôsobu riadenia.

Ekologicky a do budúcnosti hľadiaci investori sa zameriavajú práve na spoločnosti s vysokým ESG ratingom. Ich záujmom nie je len vysoký zisk, ale aj udržateľnosť, a práve preto sa zameriavajú na investovanie do spoločensky zodpovedných firiem.

Zelené fondy zaznamenávajú vysoký nárast

Nejde tu o módny trend či krátkodobú záležitosť. V investičnom segmente Európy tvoria v súčasnosti približne len 15 percent.  Odborníci však predpokladajú, že v najbližších rokoch sa ich miera zvýši až na 57 percent. Zelené fondy patria k menej riskantným, no z hľadiska ich potenciálu aj atraktivity môžu so sebou priniesť zaujímavé výnosy a prispieť k trvalej udržateľnosti.

Ani investovanie neuniklo mantre udržateľnosti

Udržateľné investovanie známe aj ako zelené investovanie sa tak stáva špecifickým spôsobom investovania. Jeho cieľom je poskytnúť dlhodobo udržateľnú finančnú návratnosť v tomto dynamickom svete. Obrovskou cieľovou skupinou sa stávajú práve mileniáli, ktorým na budúcnosti záleží.

Zelené investovanie môže mať aj ďalšie prívlastky. Môže byť aj zodpovedné, etické či založené na špecifických princípoch. Pri takomto investovaní si vyberáme zo spoločností, ktoré obmedzujú negatívny vplyv svojej prevádzky a produktov na životné prostredie, zameriavajú sa na férový vzťah so zákazníkmi či zamestnancami alebo vykazujú zodpovedné a transparentné riadenie.

Zelenší dôchodok

Integrácia ESG faktorov  do investičného rozhodovania vytvára predovšetkým udržateľné a dlhodobé výnosy. Skupina Allianz sa hlási k princípu udržateľnosti. Téma udržateľného investovania preto preniká aj do aktivít našej spoločnosti, pričom očakávame, že táto téma bude v najbližších rokoch naberať na dôležitosti.

 

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.