Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Ako fungujú 1. a 2. pilier ?

Prvý pilier predstavuje priebežný princíp financovania dôchodkov. Vaše odvody Sociálna poisťovňa obratom vypláca dnešným dôchodcom. V budúcnosti sa budú z odvodov pracujúcoch financovať ...
viac
Druhý pilier predstavuje sporiaci princíp financovania dôchodkov. Časť odvodov si odkladáte vo forme úspor na Vašom osobnom dôchodkovom účte a Vaše úspory sa investujú na svetových kapitálových tr...
viac
V prípade, že si sporíte v  dvojpilierovom dôchodkovom systéme , Vaše zákonné odvody sa rozdelia do dvoch pilierov. Nestojí Vás to nič navyše. Podieľate sa tak na priebežnom dôchodkovom ...
viac
Univerzálna odpoveď, čo bude v budúcnosti výhodnejšie, žiaľ neexistuje. Výsledný dôchodok z oboch pilierov závisí od množstva faktorov, či už je to vývoj Vašej mzdy, inflácie, demografie,...
viac

Upozornenie

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.