Vstup, Prestup, Výstup

Nie, od 1. 1. 2013 je vstup do druhého piliera dobrovoľný.

Áno, ak máte menej ako 35 rokov a  v minulosti ste boli aspoň raz zamestnaný (dôchodkovo poistený).

Áno, ak spĺňate zákonné podmienky – nedovŕšili ste 35 rokov a v Sociálnej poisťovni máte evidenciu dôchodkového poistenia (aj historickú).

Prestúpiť môžete hocikedy. Na prestup medzi DSS už nepotrebujete akceptačný list od Sociálnej poisťovne.

Nie, uzavretá a Sociálnou poisťovňou akceptovaná zmluva sa nedá zrušiť.

Od založenia sa niekoľkokrát menil pomer odvodov medzi Sociálnou poisťovňou a druhým pilierom.

Obdobie 2005-2012* 2012*-2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2024 2025-2026 2027
Prvý pilier 9% 14% 13,75% 13,5% 13,25% 13,0% 12,75% 12,50% 12,50% 12,25% 12%
Druhý pilier 9% 4% 4,25% 4,5% 4,75% 5% 5,25% 5,50% 5,50% 5,75% 6%
Spolu 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%

*V roku 2012 došlo k zmene k 1. 9. 2012

Dôchodkové fondy

Zmeniť dôchodkový fond, v ktorom si sporíte, môžete kedykoľvek, ako často chcete. Ak však požiadate o zmenu fondu skôr než bola spracovaná predošlá, zrušíte si všetky nespracované  žiadosti o zmeny fondov. Zmena dôchodkového fondu je bez poplatkov.

Prestupy robené v panike sú tou najhoršou stratégiou. Tak rasty ako aj poklesy sú prirodzenou súčasťou investovania. Sledujte dlhodobý vývoj fondu a až na základe toho robte rozhodnutia.

DSS garantuje, že pri žiadosti o dôchodok z druhého piliera bude mať sporiteľ na účte v garantovanom fonde minimálne to, čo tam vložil. Garancie sa budú od roku 2023 vyhodnocovať individuálne pre každého sporiteľa.

Portál

Prihlasovacie meno je číslo zmluvy o dôchodkovom sporení. Nájdete ho na svojej zmluve, alebo na ročnom výpise. Ak neviete číslo svojej zmluvy, kontaktujte našu Infolinku.  Ak neviete heslo, vygenerujete si ho jednoducho na portáli cez – Zabudli ste Vaše heslo?

Fondy cez portál môže meniť iba sporiteľ, ktorý má s DSS podpísanú dohodu o elektronickej komunikácii.

Úmrtie sporiteľa

DSS je povinná ohlásiť úmrtie sporiteľa Sociálnej poisťovni a počkať na preverenie pripísaných aj nepripísaných príspevkov na účte sporiteľa. Sociálna poisťovňa má zákonnú 90-dňovú lehotu na preverenie, odo dňa doručenia oznámenia z DSS o úmrtí sporiteľa.

Dôchodok z DSS – programový výber

Podľa zákona dohoda nadobúda účinnosť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po jej zaevidovaní v DSS. Dôchodok z druhého piliera vyplácame mesačne pozadu. Napríklad, ak je dohoda zaevidovaná v apríli, účinná je od 1. mája a sumu za máj vyplatíme do 8. júna (aj keď ide o jednorazovú výplatu).

Rozdiel v sumách je spôsobený vývojom aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky v dôchodkovom fonde. Ak hodnota dôchodkovej jednotky od dátumu vydania certifikátu do dátumu výplaty programového výberu stúpla, vyplatíme viac ako je suma zostatku uvedená v ponukovom liste. Ak hodnota dôchodkovej jednotky v tomto čase klesla, vyplatíme menej ako je suma zostatku uvedená v ponukovom liste.

Je to minimálna suma doživotného dôchodku, ktorú musíte v súčte dosiahnuť dôchodkom z prvého piliera a doživotným dôchodkom z druhého piliera. Pre rok 2023 je na úrovni 521,30 eur.

Odplaty

Informáciu nájdete v Kľúčových informáciách o dôchodkových fondoch Garant a Progres.

Máte otázku? Napíšte nám

Exkluzívny spravodaj

Informácie pre média, sporiteľov a mienkotvorcov

Objednajte si pravidelný mesačník a dozviete sa

  • o zmenách v dôchodkovom sporení
  • o vývoji vášho fondu
  • o tom, ako hospodárime s vaším majetkom

Používame súbory cookie

Súbory cookie používame na správne fungovanie našej stránky, prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Informácie o používaní našej stránky tiež zdieľame s našimi sociálnymi médiami, reklamnými a analytickými partnermi.