Vstup, Prestup, Výstup

Nie, od 1. 1. 2013 je vstup do druhého piliera dobrovoľný.

Áno, ak máte menej ako 35 rokov a  v minulosti ste boli aspoň raz zamestnaný (dôchodkovo poistený).

Áno, ak spĺňate zákonné podmienky – nedovŕšili ste 35 rokov a v Sociálnej poisťovni máte evidenciu dôchodkového poistenia (aj historickú).

Na prestup medzi DSS potrebujete akceptačný list od Sociálnej poisťovne. Ten priložíte k „prestupovej“ zmluve. Prestúpiť môžete hocikedy.

Nie, uzavretá a Sociálnou poisťovňou akceptovaná zmluva sa nedá zrušiť.

Od založenia sa niekoľkokrát menil pomer odvodov medzi Sociálnou poisťovňou a druhým pilierom.

Obdobie 2005-2012* 2012*-2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Prvý pilier 9% 14% 13,75% 13,5% 13,25% 13,0% 12,75% 12,50% 12,25% 12%
Druhý pilier 9% 4% 4,25% 4,5% 4,75% 5% 5,25% 5,50% 5,75% 6%
Spolu 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%

*V roku 2012 došlo k zmene k 1. 9. 2012

Dôchodkové fondy

Zmeniť dôchodkový fond, v ktorom si sporíte, môžete kedykoľvek, ako často chcete. Ak však požiadate o zmenu fondu skôr než bola spracovaná predošlá, zrušíte si všetky nespracované  žiadosti o zmeny fondov. Zmena dôchodkového fondu je bez poplatkov.

Prestupy robené v panike sú tou najhoršou stratégiou. Tak rasty ako aj poklesy sú prirodzenou súčasťou investovania. Sledujte dlhodobý vývoj fondu a až na základe toho robte rozhodnutia.

Súčasný mechanizmus garancií prikazuje DSS doplniť majetok do dôchodkového fondu, ak jeho výkonnosť v desaťročnom období poklesne pod nulu. Objem doplnených prostriedkov je však naviazaný na priemerný objem majetku vo fonde, nie na individuálny účet sporiteľa.  Preto aj po prípadnom doplnení majetku, nie je zaručené, že straty sporiteľa budú plne kompenzované.

Portál

Prihlasovacie meno je číslo zmluvy o dôchodkovom sporení. Nájdete ho na svojej zmluve, alebo na ročnom výpise. Ak neviete číslo svojej zmluvy, kontaktujte našu Infolinku.  Ak neviete heslo, vygenerujete si ho jednoducho na portáli cez – Zabudli ste Vaše heslo?

Fondy cez portál môže meniť iba sporiteľ, ktorý má s DSS podpísanú dohodu o elektronickej komunikácii.

Úmrtie sporiteľa

DSS je povinná ohlásiť úmrtie sporiteľa Sociálnej poisťovni a počkať na preverenie pripísaných aj nepripísaných príspevkov na účte sporiteľa. Sociálna poisťovňa má zákonnú 90-dňovú lehotu na preverenie, odo dňa doručenia oznámenia z DSS o úmrtí sporiteľa.

Dôchodok z DSS – programový výber

Podľa zákona dohoda nadobúda účinnosť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po jej zaevidovaní v DSS. Dôchodok z druhého piliera vyplácame mesačne pozadu. Napríklad, ak je dohoda zaevidovaná v apríli, účinná je od 1. mája a sumu za máj vyplatíme do 8. júna (aj keď ide o jednorazovú výplatu).

Rozdiel v sumách je spôsobený vývojom aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky v dôchodkovom fonde. Ak hodnota dôchodkovej jednotky od dátumu vydania certifikátu do dátumu výplaty programového výberu stúpla, vyplatíme viac ako je suma zostatku uvedená v ponukovom liste. Ak hodnota dôchodkovej jednotky v tomto čase klesla, vyplatíme menej ako je suma zostatku uvedená v ponukovom liste.

Je to minimálna suma doživotného dôchodku, ktorú musíte v súčte dosiahnuť dôchodkom z prvého piliera a doživotným dôchodkom z druhého piliera. Pre rok 2022 je na úrovni 508,90 eur.

Odplaty

Informáciu nájdete v Kľúčových informáciách o dôchodkových fondoch Garant a Progres.

Máte otázku? Napíšte nám

Exkluzívny spravodaj

Informácie pre média, sporiteľov a mienkotvorcov

Objednajte si pravidelný mesačník a dozviete sa

  • o zmenách v dôchodkovom sporení
  • o vývoji vášho fondu
  • o tom, ako hospodárime s vaším majetkom

Používame súbory cookie

Súbory cookie používame na správne fungovanie našej stránky, prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Informácie o používaní našej stránky tiež zdieľame s našimi sociálnymi médiami, reklamnými a analytickými partnermi.