Vstup, Prestup, Výstup

Ak ste pracovali a zaplatili čo i len jeden odvod do Sociálnej poisťovne pred  1. 5. 2023, vstup do druhého piliera je pre vás dobrovoľný. Ak ste začali pracovať a vzniklo vám prvé dôchodkové poistenie po 1. 5. 2023, vstup do druhého piliera je automatický.

Týka sa vás, ak ste vstúpili na trh práce po 1. 5. 2023. Od vstupu na trh práce máte pol roka, aby ste podpísali zmluvu s jednou DSS na trhu. Ak tak nespravíte, Sociálna poisťovňa vám určí niektorú DSS. Na váš dôchodkový účet v DSS pošle Sociálna poisťovňa všetky príspevky od vzniku Vášho prvého dôchodkového poistenia. Priradenú DSS môžete zmeniť až po roku. Účasť v druhom pilieri nie je povinná a sporiteľ s automatickým vstupom môže z druhého piliera vystúpiť do dvoch rokov. Ak si to následne rozmyslí, môže až do veku 40 rokov uzavrieť novú zmluvu o SDS.

Áno, ak máte menej ako 40 rokov a  v minulosti ste boli aspoň raz zamestnaný (dôchodkovo poistený).

Áno, ak spĺňate zákonné podmienky – nedovŕšili ste 40 rokov a v Sociálnej poisťovni máte evidenciu dôchodkového poistenia (aj historickú).

Prestúpiť môžete hocikedy. Na prestup medzi DSS už nepotrebujete akceptačný list od Sociálnej poisťovne.

Sporiteľ s automatickým vstupom môže z druhého piliera vystúpiť do dvoch rokov od prvého dôchodkového poistenia. Pre ostatných sporiteľov platí, že uzavretú a Sociálnou poisťovňou akceptovanú zmluvu nie je možné zrušiť a takíto sporitelia nemôžu vystúpiť z druhého piliera.

Od založenia sa niekoľkokrát menil pomer odvodov medzi Sociálnou poisťovňou a druhým pilierom.

Obdobie 2005-2012* 2012*-2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2023 od 2024
Prvý pilier 9% 14% 13,75% 13,5% 13,25% 13,0% 12,75% 12,50% 14%
Druhý pilier 9% 4% 4,25% 4,5% 4,75% 5% 5,25% 5,50% 4%
Spolu 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%

*V roku 2012 došlo k zmene k 1. 9. 2012

Dôchodkové fondy

Zmeniť dôchodkový fond, v ktorom si sporíte, môžete kedykoľvek, ako často chcete. Ak však požiadate o zmenu fondu skôr než bola spracovaná predošlá, zrušíte si všetky nespracované  žiadosti o zmeny fondov. Zmena dôchodkového fondu je bez poplatkov.

Prestupy robené v panike sú tou najhoršou stratégiou. Tak rasty ako aj poklesy sú prirodzenou súčasťou investovania. Sledujte dlhodobý vývoj fondu a až na základe toho robte rozhodnutia.

DSS garantuje, že pri žiadosti o dôchodok z druhého piliera bude mať sporiteľ na účte v garantovanom fonde minimálne to, čo tam vložil. Garancie sa budú od roku 2023 vyhodnocovať individuálne pre každého sporiteľa.

Portál

Prihlasovacie meno je číslo zmluvy o dôchodkovom sporení. Nájdete ho na svojej zmluve, alebo na ročnom výpise. Ak neviete číslo svojej zmluvy, kontaktujte našu Infolinku.  Ak neviete heslo, vygenerujete si ho jednoducho na portáli cez – Zabudli ste Vaše heslo?

Fondy cez portál môže meniť iba sporiteľ, ktorý má s DSS podpísanú dohodu o elektronickej komunikácii.

Úmrtie sporiteľa

DSS je povinná ohlásiť úmrtie sporiteľa Sociálnej poisťovni a počkať na preverenie pripísaných aj nepripísaných príspevkov na účte sporiteľa. Sociálna poisťovňa má zákonnú 90-dňovú lehotu na preverenie, odo dňa doručenia oznámenia z DSS o úmrtí sporiteľa.

Dôchodok z DSS – programový výber

Podľa zákona dohoda nadobúda účinnosť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po jej zaevidovaní v DSS. Dôchodok z druhého piliera vyplácame mesačne pozadu. Napríklad, ak je dohoda zaevidovaná v apríli, účinná je od 1. mája a sumu za máj vyplatíme do 8. júna (aj keď ide o jednorazovú výplatu).

Rozdiel v sumách je spôsobený vývojom aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky v dôchodkovom fonde. Ak hodnota dôchodkovej jednotky od dátumu vydania certifikátu do dátumu výplaty programového výberu stúpla, vyplatíme viac ako je suma zostatku uvedená v ponukovom liste. Ak hodnota dôchodkovej jednotky v tomto čase klesla, vyplatíme menej ako je suma zostatku uvedená v ponukovom liste.

Je to minimálna suma doživotného dôchodku, ktorú musíte v súčte dosiahnuť dôchodkom z prvého piliera a doživotným dôchodkom z druhého piliera. Pre rok 2024 je na úrovni 651,70 eur.

Odplaty

Informáciu nájdete v Kľúčových informáciách o dôchodkových fondoch Garant a Progres, a v Štatútoch dôchodkových fondov Garant a Progres.

Máte otázku? Napíšte nám

Exkluzívny spravodaj

Informácie pre média, sporiteľov a mienkotvorcov

Objednajte si pravidelný mesačník a dozviete sa

  • o zmenách v dôchodkovom sporení
  • o vývoji vášho fondu
  • o tom, ako hospodárime s vaším majetkom

Používame súbory cookie

Súbory cookie používame na správne fungovanie našej stránky, prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Informácie o používaní našej stránky tiež zdieľame s našimi sociálnymi médiami, reklamnými a analytickými partnermi.